20 lat KSWP

Wieści KSWP

Pomysł na założenie Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości pojawił się na początku 1995 roku – zaledwie pół roku później firma rozpoczęła intensywną działalność na rzecz rozwoju konkurencyjności
oraz prowadzenia jednolitej polityki finansowej wobec przedsiębiorstw. Rok 2015 jest szczególnym okresem
dla firmy, która obchodzi właśnie okrągły jubileusz 20-lecia swojej działalności.

Początkowo w działalność firmy zaangażowanych było zaledwie kilka osób pracujących w niewielkim biurze, jednak
już po czterech latach aktywności, KSWP nie tylko zwiększyło kilkukrotnie liczbę zatrudnianych pracowników, lecz również przeniosło się do lokalu o przeszło trzykrotnie większej powierzchni mieszczącego się w Końskich na ulicy Mieszka I. W miejscu tym upłynęło kolejnych 12 lat działalności firmy, podczas których wspierała ona rozwój już nie tylko lokalnej, lecz również regionalnej gospodarki – w dodatku aż czterech województw, w których KSWP uruchomiło sieć biur zamiejscowych. Przełomowy dla KSWP okazał się rok 2012, kiedy to siedzibę firmy przeniesiono na nowe fundamenty (do biurowca o powierzchni blisko 1200m2), dzięki czemu stworzono kompleksowe centrum obsługi klienta, poszerzono skalę dotychczasowych działań i rozpoczęto realizację nowych wyzwań. Kolejnym, dużym krokiem na przód była dokonana niecały rok później zmiana nazwy firmy z Koneckiego na Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości – od tego momentu KSWP (świadczące już swe usługi na arenie ogólnopolskiej) przestało kojarzyć się jedynie z firmą o lokalnym zasięgu. Mechanizmem napędowym firmy i ogromną motywacją do dalszej działalności są osiągnięte przez nią sukcesy – i choć ilość pozyskanych nagród i wyróżnień jest imponująca, KSWP ceni sobie głównie prestiż wśród klientów. Dlatego jako niewątpliwy sukces uznają udzielenie w przeciągu 20 lat działalności ponad 2100 pożyczek o wartości przekraczającej 180 mln zł, dzięki którym powstało przeszło 500 nowych przedsiębiorstw i 1200 nowych miejsc pracy, a także przeszkolenie ponad 8000 osób oraz zrealizowanie 7000 usług informacyjnych i doradczych.
Dzień 26 czerwca 2015 roku jest kolejną ważną datą w historii Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości. Tego dnia firma świętowała 20-lecie swojej działalności. Jubileuszową Galę, która odbyła się w Końskich w Sali Bankietowej „Markiz”, rozpoczęto emisją krótkiego filmu prezentującego osiągnięcia firmy z dwóch minionych dekad. Film wprowadził uczestników wydarzenia w oficjalną część gali, którą otworzył Prezes KSWP – Marek Mika oraz Wiceprezes – Beata Napierała. Jako pierwszy Zarządowi KSWP życzenia na dalsze lata działalności złożył Wiceminister Gospodarki – Arkadiusz Bąk, który poinformował ponadto uczestników uroczystości, iż decyzją z dnia 25 czerwca 2015 roku Krajowemu Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości przyznana została przez Ministra Gospodarki Honorowa Odznaka za zasługi firmy dla Rozwoju Gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej. Jubileuszowych życzeń oraz gratulacji z okazji okrągłej rocznicy firmy było mnóstwo – złożyli je m.in. Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego – Jan Maćkowiak, Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – Grzegorz Gałuszka, Dyrektor Wydziału Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim – Jacek Sułek, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach – Arkadiusz Piecyk, Świętokrzyski Kurator Oświaty – Małgorzata Muzoł, Starosta Konecki – Bogdan Soboń, Burmistrz Miasta i Gminy Końskie – Krzysztof Obratański, a także Prezesi stowarzyszeń, fundacji i banków. Część oficjalną zakończono recitalem ukraińskiej wokalistki Oksany Slavnej i występem kabaretu SMILE, po którym nastąpiła uroczysta kolacja oraz bankiet.
Jubileusz 20-lecia to dobry dowód na to, że KSWP jest firmą cenioną na rynku – to również odpowiedni moment
na podsumowania i snucie planów na przyszłość. Jak zapewnia Prezes, KSWP nadal zamierza działać z pełnym zaangażowaniem i pasją… nie mniejszą niż wtedy, gdy dopiero rozpoczynało swą działalność.