30 tys. zł dla Komendy Powiatowej Policji

Herb starostwo bełchatów

Starostwo przekaże kolejną dotację dla bełchatowskiej Komendy Powiatowej Policji. 30 tysięcy złotych pozwoli na realizację zadania „Budowa systemu kontroli dostępu budynku Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie i stref w nim wydzielonych – system rejestracji wejść i wyjść funkcjonariuszy, pracowników i interesantów”.

– Staramy się pozytywnie odpowiedzieć na każdą prośbę o wsparcie pochodzącą od służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie naszego powiatu – mówi Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski. – Oczywiście pomagamy w zakresie możliwości naszego budżetu, ale kwestie bezpieczeństwa są dla nas priorytetowe.

W tym roku, również dzięki dotacji powiatu w wysokości 65 tysięcy złotych, policja zakupi nowy samochód do konwojowania zatrzymanych. Pieniądze przekazane przez powiat stanowić będą połowę wartości samochodu, reszta ma pochodzić z funduszy policji.

– Instalacja tego typu systemu kontroli dostępu pozwoli nam nadzorować ruch osób na terenie komendy – mówi insp. Karol Mielczarek, Komendant Powiatowy Policji w Bełchatowie. – Dzięki temu podwyższymy bezpieczeństwo osób przebywających na terenie jednostki i komfort obsługi interesantów.

W ubiegłym roku dzięki wsparciu z budżetu powiatu w kwocie 30 tysięcy złotych bełchatowska komenda wzbogaciła się o cztery nowe laptopy z drukarkami i dwa profesjonalne urządzenia wielofunkcyjne. Nowoczesny sprzęt funkcjonariusze wykorzystują do zwalczania przestępczości internetowej i gospodarczej. Laptopy służyć też będą bieżącej korespondencji z mieszkańcami oraz w wypełnianiu obowiązków służbowych. Ponadto powiat przekazał 21.000 złotych na dodatkowe służby prewencyjne oraz 5.000 złotych – na zakup testów do wykrywania substancji odurzających i działających podobnie jak alkohol. Samorząd powiatu regularnie wspiera bełchatowską komendę policji. W ostatnich latach przekazano ponad pół miliona złotych na zakupy sprzętu, wyposażenia i remonty jednostki.

RP