5 mln mniej za energię

Wieści słup

W piotrkowskim magistracie wyłoniono zwycięzcę we wspólnym przetargu na dostawę energii elektrycznej dla Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Starostwa Powiatowego oraz gmin powiatu piotrkowskiego.

Wartość dwuletniego zamówienia oceniono na 14mln 760tys zł, a wartość najkorzystniejszej oferty złożonej przez PGE OBRÓT S.A z Rzeszowa II odział Łódź opiewa na kwotę prawie 5mln mniejszą.

Do przetargu stanęły 3 firmy.
– TAURON SPRZEDAŻ sp. z o.o z Krakowa 5mln 116tys. 392,24 zł
– ENERGA OBRÓT S.A z Gdańska 10mln 455tys 146,12 zł
– PGE OBRÓT S.A z Rzeszowa II odział Łódź 9mln 922tys 621,05 zł

Komisja przetargowa podczas sprawdzania dokumentacji odrzuciła ofertę firmy Tauron, gdyż treść oferty nie odpowiadała specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zwycięzca dostarczy 16 milionów kilowatogodzin dla 1271 punktów poboru energii elektrycznej dla 810 punktów poboru oświetlenia ulicznego z terenu miasta i powiatu oraz do obiektów należących do Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Starostwa Powiatowego oraz ośmiu gmin powiatu piotrkowskiego.

– Inicjatywa wspólnego zamówienia na dostawy energii elektrycznej może okazać się początkiem współpracy w zakresie organizowania przetargów w różnych dziedzinach, co pozwoli znacznie obniżyć ponoszone dotychczas koszty w skali całego regionu- mówi Sekretarz Miasta Bogdan Munik.

http://piotrkow.pl/