70. rocznica zagłady ludności żydowskiej

Wieści Opoczno 70. rocznica zagłady Żydów

W 70. rocznicę likwidacji opoczyńskiego getta, na Placu Kilińskiego w Opocznie, uroczyście odsłonięta została tablica upamiętniająca wydarzenia z 1942 roku.

W miejscu gdzie hitlerowcy zgromadzili żydowską ludność Opoczna i okolic ustawiono tablicę z czarnego marmuru, na której widnieje napis w trzech językach: polskim, hebrajskim i angielskim: Pamięci Żydów mieszkańców Ziemi Opoczyńskiej zgromadzonych na tym placu 27 października 1942 r. i wywiezionych przez Niemców do obozu zagłady w Treblince. W 70. Rocznicę tamtych tragicznych wydarzeń – społeczeństwo miasta i Gminy Opoczno.
Tablicę odsłonili wspólnie Burmistrz Opoczna Jan Wieruszewski, Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich, Starosta Opoczyński Jan Wieruszewski, oraz ksiądz dziekan Jan Serszyński.
W uroczystościach udział wzięła liczna grupa mieszkańców Opoczna oraz rodziny opoczyńskich Żydów: Halina Wasilewicz z Częstochowy i rodzina Rozenkrantzów z Izraela, potomkowie jednej z nielicznych osób, którym udało się uciec z transportu do obozu zagłady w Treblince.
UM Opoczno