A może byśmy tak… Porozmawiali o Tuwimie

Wieści okładka Tuwim

Po raz kolejny w niedługim czasie Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim może zaproponować miłośnikom historii i dokumentu ciekawe wydawnictwo. Tym razem jest to bogato ilustrowany album, noszący tytuł „A może byśmy tak… porozmawiali o Tuwimie”
Rodzinne związki Juliana Tuwima z naszym regionem, w tym również fakt pochodzenia z Tomaszowa Mazowieckiego miłości jego życia – żony Stefanii z domu Marchew, zainspirowały archiwistów do podjęcia poszukiwań dokumentów, fotografii, afiszy teatralnych w przepastnych magazynach archiwów, stanowiących prawdziwą skarbnicę wiedzy. Sprzyjającą okolicznością dla pomysłu okazało się ogłoszenie przez Sejm RP roku 2013 – Rokiem Juliana Tuwima. Inicjatywa ta spotkała się z pozytywnym oddźwiękiem ze strony Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, która włączyła się w prace nad albumem, zapewniając swój patronat, wsparcie finansowe i organizacyjne. Tym sposobem regionalny projekt zyskał rangę przedsięwzięcia ogólnopolskiego. W wyniku pomocy ze strony archiwistów z całej Polski, odnaleziono szereg cennych i zróżnicowanych dokumentów, pochodzących z zasobów aż 12 różnych Archiwów Państwowych z całego kraju.
Fotografie, afisze i plakaty oraz nigdy nie publikowane listy poety opatrzone zostały wprowadzeniem autorstwa naukowców z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Filii w Piotrkowie Trybunalskim. Panie dr Lidia Pacan-Bonarek oraz dr Maria Obrusznik-Partyka opracowały życiorys oraz charakterystykę twórczości Juliana Tuwima.
Dzięki długim godzinom poszukiwań archiwalnych powstała publikacja, będąca nie lada gratką nie tylko dla filologów i historyków, lecz również dla każdego, kto zechce w miły i przystępny sposób zapoznać się z sylwetką Juliana Tuwima oraz dokumentami będącymi świadectwem Jego życia i twórczości.