Akcja ,,Majowy Weekend 2012”

,,Majowy Weekend 2012” – to kryptonim działań, które zostaną przeprowadzone na drogach całego kraju w czasie ,,długiego weekendu majowego”. Akcja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego oraz zminimalizowanie liczby wypadków drogowych. Działania będą prowadzone od 27 kwietnia do 3 maja.


Duży ruch pojazdów, ciągły pośpiech oraz nieprzestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego stanowią najczęstszą przyczynę wypadków. Kierowcy powinni pamiętać o dostosowaniu prędkości do warunków panujących na drodze, niewyprzedzaniu na ,,trzeciego”i nieprowadzeniu pojazdów w stanie nietrzeźwości. W czasie ,,długiego weekendu” policjanci będą przeprowadzać w godzinach porannych wzmożone kontrole w ramach akcji ,,trzeźwych poranków”. Ponadto zwrócą szczególną uwagę na respektowanie przez kierujących samochodami ciężarowymi ograniczeń w ruchu, które będą obowiązywać 30 kwietnia i 2 maja w godz. 18.00 – 22.00, a także 1 i 3 maja w godz. 8.00 – 22.00.