Archiwalne materiały online

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim udostępniło online prawie 400 tysięcy skanów materiałów archiwalnych z zasobu AP w Piotrkowie Trybunalskim oraz jego Oddziału w Tomaszowie Mazowieckim.
Znajdują się wśród nich akta stanu cywilnego z terenu byłego województwa piotrkowskiego. – To doskonałe źródło wiedzy dla historyków regionu oraz genealogów– mówi dr Tomasz Matuszak, dyrektor Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim.

Od dziś każdy może sięgnąć do dokumentów, nie ruszając się z domu. Skany dostępne są w serwisie szukajwarchiwach.pl, prowadzonym przez Narodowe Archiwum Cyfrowe. – Za milionami publikowanych skanów stoi potężny wysiłek włożony w digitalizację, budowę infrastruktury informatycznej i systemów – podkreśla Wojciech Woźniak, dyrektor NAC – udostępnienie zbiorów online jest celem, który przyświeca archiwistom na wszystkich etapach żmudnego procesu digitalizacji – dodaje. W serwisie szukajwarchiwach.pl można znaleźć zdigitalizowane skany materiałów z całej Polski. Ich łączna liczba przekroczyła właśnie 7 milionów.

Do końca 2013 Narodowe Archiwum Cyfrowe planuje udostępnić kolejne 2 miliony skanów.