Będą kształcić nowych policjantów

Wieści Prof.Cudak z SAN

Od października br. w Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie rusza nowa specjalność – Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną. Jest to niewątpliwie dobra wiadomość dla wszystkich, którzy marzą o pracy w służbach mundurowych. O tym, czy rzeczywiście jest to strzał w dziesiątkę rozmawialiśmy z prof. Henrykiem Cudakiem, dr. Adamem Gogaczem oraz mgr. Mirosławem Olszewskim ze Społecznej Akademii Nauk.

Dlaczego właśnie taka specjalność?

Prof. Henryk Cudak:
Do tej pory na kierunku Pedagogika kształciliśmy w zakresie nauczania początkowego i doradztwa zawodowego. Od tego roku ruszamy z nową specjalnością – Resocjalizacją z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną. Będą to 3-letnie studia licencjackie w trybie dziennym oraz zaocznym. Tworząc tę specjalność, chcieliśmy jako uczelnia, wyjść naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi, którzy w przyszłości chcieliby podjąć pracę w służbach mundurowych. Nasz pomysł był konsultowany z władzami powiatu, pracownikami służb mundurowych oraz samymi zainteresowanymi, czyli młodzieżą. Warto podkreślić, że cały program nauczania został przygotowany m.in. wspólnie z fachowcami służb mundurowych, wojska, policji, straży pożarnej.

Do kogo skierowana jest ta specjalność?

Dr Adam Gogacz: Nowa specjalność skierowana jest do wszystkich, którzy planują karierę zawodową w straży granicznej, pożarnej, policji czy wojskowości. Nawiązaliśmy kontakt z klasami mundurowymi szkół ponadgimnazjalnych. Absolwenci tych klas będą mogli kontynuować naukę na poziomie wyższym na naszej uczelni. Jednak podkreślam, że oferta studiów skierowana jest do wszystkich absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, a także do pracowników służb mundurowych, bądź placówek społecznych, pedagogicznych i resocjalizacyjnych, którzy będą chcieli podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.


Czym wyróżnia się ta specjalność spośród innych?

Dyr Wydziału Mirosław Olszewski: Jest to pierwsza specjalność tego typu w Polsce. Ja zawsze podkreślam, że mottem naszej uczelni jest: „My nie produkujemy bezrobotnych!”. I tak ma być i w tym przypadku. Przemodelowaliśmy program nauczania na Pedagogice, uwzględniając te elementy, które będą występowały podczas egzaminów do służb mundurowych. Egzaminy te składają się z trzech stopni, a mianowicie testu sprawnościowego, wiedzy o społeczeństwie, czyli tzw. Multiselect oraz testu psychologicznego. Obecnie zdawalność egzaminu do służb mundurowych jest na bardzo niskim poziomie ok. 5%. Społeczna Akademia Nauk tworząc tę specjalność zaprosiła do współpracy nie tylko profesorów i doktorów naszej uczelni, ale również prokuratorów, sędziów, policjantów, doświadczonych pedagogów, którzy będą przekazywać naszym studentom wiedzę specjalistyczną. Wszystko po to, by nasz absolwent mógł podejść do egzaminów do służb mundurowych i być do nich bardzo dobrze przygotowanym. Będziemy kładli bardzo duży nacisk na kompleksowe przygotowanie do testów kwalifikacyjnych do pracy w służbie mundurowej.


Nową specjalność będzie można studiować tylko w Bełchatowie?

Dyr Mirosław Olszewski: Nowa specjalizacja jest pewną innowacją, która została wprowadzona tylko i wyłącznie, przynajmniej w tym pierwszym okresie, w Bełchatowie. Są to specjalistyczne studia, których wynik jest mierzalny. Będziemy wiedzieć ilu dokładnie naszych absolwentów zda pomyślnie egzaminy do służb mundurowych. Będziemy bardzo mocno pilnowali tego wskaźnika i monitorowali go, dlatego też poziom zajęć będzie na bardzo wysokim poziomie. Na tym etapie, nie możemy rozszerzać tej specjalności na inne oddziały SAN, ponieważ potrzebna jest przede wszystkim wykwalifikowana kadra, którą udało nam się skompletować w Bełchatowie. Wszystko wymaga odpowiedniego przygotowania. Jest to dla nas również duże wyzwanie logistyczne, ale myślę że na bazie ZSP nr 3 w Bełchatowie jest to dla nas do udźwignięcia.

Jak przedstawia się perspektywa pracy absolwentów specjalności resocjalizacyjnej?

Prof. Cudak: Nasi absolwenci będą mogli pracować w szeroko pojętych służbach mundurowych: policji, straży pożarnej, straży granicznej, straży miejskiej, służbach bezpieczeństwa, ochronie, zakładach karnych, wojsku, ale również w jednostkach samorządowych, centrach pomocy rodzinie i innych instytucjach przeciwdziałających patologiom społecznym. Myślę, że bardzo istotne jest to, że absolwenci tego kierunku, będą mieli również uprawnienia pedagogiczne. Więc ich szanse na odnalezienie się na rynku pracy są naprawdę bardzo duże.

Kiedy będzie prowadzona rekrutacja na ten kierunek?

Dr Gogacz: Już mamy pierwszych chętnych, choć nabór tak naprawdę ruszy dopiero w maju. Na dzienne studia planujemy przyjąć ok. 30, a na zaoczne ok. 60-70 osób.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała
Justyna Pająk