Bełchatów: Czyżewskiego już otwarta

Zakończyła się przebudowa jednej z najstarszych ulic w Bełchatowie – ul. Czyżewskiego. Nową jakość zyskała ona na odcinku od ul. Staszica do granic Miasta.

Budowa oświetlenia, nawierzchni ulicy, ścieżki rowerowej oraz chodników i zjazdów – to kluczowe zadania przeprowadzone na ulicy Czyżewskiego. -Dzięki inwestycji ulica zyskała nie tylko nową jakość, ale też standard ulicy miejskiej. Stanie się też jedną z wizytówek Bełchatowa. Koszt inwestycji to ponad 8 milionów złotych i zostanie ona dofinansowana w 75 % ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – mówi Marek Chrzanowski, Prezydent Miasta Bełchatowa. Wartość całkowita projektu wynikająca z umowy to 8 572 989,20 zł w tym dofinansowanie ze środków RPO 5 691 601,24 zł.
Roboty na ulicy Czyżewskiego prowadzone były etapami na trzech odcinkach – od sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ulic Staszica-Czyżewskiego do ul. Wiśniowej, od ul. Wiśniowej do ul. Jesiennej i od Jesiennej do granic Miasta. W ramach zadania wybudowane były brakujące odcinki sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Zrealizowano także roboty z branży brukarskiej – budowa chodnika, ścieżki rowerowej i zjazdów oraz elektrycznej – powstało nowe oświetlenie. Drogowcy wykonali podbudowę asfaltobetonową i okrawężnikowanie. Budowa nawierzchni na całym przebudowywanym odcinku to jedno z ostatnich zadań w ramach inwestycji. Przed drogowcami prace wykończeniowe i porządkowe oraz roboty związane z oznakowaniem pionowym i poziomym.
Zgodnie z umową wszystkie prace realizowane w ramach projektu „Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice – przebudowa ulicy Czyżewskiego” miały się zakończyć się do połowy grudnia tego roku. Inwestycję udało się jednak zakończyć wcześniej. Od 30 października ulica jest w pełni przejezdna. Zadanie realizuje Konsorcjum firm: Lider – LEAR Sp. J. z Bełchatowa i Partner – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A. z Bełchatowa.
Źródło: UM Bełchatowa