Bełchatów: Dni otwarte Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Dziś (21 października) od godziny 9.00 do 17.00 psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i doradcy zawodowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełchatowie zapraszają rodziców, nauczycieli, dzieci i młodzież na dni otwarte poradni. Dni otwarte odbywają się w ramach Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji. Poradnia przygotowała ciekawą ofertę. Można będzie wziąć udział w zajęciach warsztatowych m.in. „Mnemotechniki – skuteczne metody uczenia się” oraz poddać pociechy różnym badaniom.

SZCZEGÓŁOWY PLAN DNI OTWARTYCH:

9.00- 17.00

– konsultacje indywidualne (psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne)
– badania przesiewowe słuchu „Słyszę” dla dzieci od 5 roku życia oraz młodzieży
– badanie Skalą Ryzyka Dysleksji
– prezentacja pomocy dydaktycznych, literatury psychologiczno-pedagogicznej

9.00
Mnemotechniki – skuteczne metody uczenia się” – zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
10.00
Skuteczne strategie radzenia sobie ze stresem”  – zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół gimnazjalnych
11.00 i 15.00
prezentacja metody EEG Biofeedback
16.00
Jak kreatywnie wspomagać rozwój dziecka w młodszym wieku szkolnym” – szkolenie dla rodziców
16.00
Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w trzech grupach wiekowych: dla dzieci w wieku przedszkolnym, dla dzieci z klas 0-III oraz IV-VI (równolegle ze szkoleniem dla rodziców)