Bełchatów: „Firma na medal”

Szczepan Chrzęst, starosta bełchatowski ogłasza kolejną, ósmą edycję konkursu „Firma na medal”. Inicjatywa adresowana jest do przedsiębiorców zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie powiatu bełchatowskiego we wszystkich branżach.

– Z roku na rok firmy z naszego powiatu nabierają przekonania, że już sam udział w rywalizacji jest dobrą formą promocji, sprzyja uświadomieniu sobie, czym jest tzw. dobra marka i że warto ją budować, pokazywać i utrwalać – mówi Agnieszka First, naczelnik wydziału promocji i rozwoju powiatu w starostwie, koordynator konkursu. – Inicjatywa starosty bełchatowskiego ma pomóc przedsiębiorcom w ich promocji, ale także popularyzować przedsiębiorczość. Zarówno konkurs, wszelkie publikacje na jego temat, następnie gala finałowa z udziałem wszystkich przedsiębiorców promują nasze firmy i sprzyjają nawiązywaniu wzajemnych kontaktów. Mam nadzieję, że również dają dobry przykład i motywują innych do działania. Na tym najbardziej nam zależy, by rosła liczba przedsiębiorców z tytułem „Firma na medal”, jako symbolu dobrej marki.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Warunkiem jest złożenie specjalnego formularza. Oceny działalności firm dokona Kapituła Konkursu i to ona zdecyduje o podziale konkursowych laurów. W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele Zarządu Powiatu w Bełchatowie, przedstawiciele Bełchatowsko Kleszczowskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego, a także Regionalnej Izby Gospodarczej, Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie, Fundacji Rozwoju Gminy Zelów, Stowarzyszenia na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Gminy Kleszczów, Agencji Rozwoju Regionalnego „ARREKS” oraz Stowarzyszenia Business Contact Club.

Przedsiębiorcy będą oceniani w dwóch kategoriach określonych przez czas działalności: do dwóch lat i powyżej. Punktowane będą takie aspekty, jak m.in. działania innowacyjne, korzystanie ze środków zewnętrznych, tworzenie nowych miejsc pracy, dbałość o środowisko naturalne czy tworzenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. Firma aspirująca do tytułu i medalu powinna także posiadać dobrą sytuację finansową, terminowo regulować wszelkie zobowiązania, nie uczestniczyć w sądowym postępowaniu układowym lub bankowym postępowaniu ugodowym. Szczegóły punktacji oraz inne warunki konkursu zawarte są w regulaminie.

Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin Konkursu „Firma na medal 2014” dostępne są na stronie internetowej Powiatu Bełchatowskiego (www.powiat-belchatowski.pl) w specjalnej zakładce w Menu. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w lutym 2015 roku podczas tradycyjnego noworocznego spotkania przedsiębiorców z władzami samorządowymi powiatu.

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców, którzy odważnie patrzą w swoją przyszłość, poszukują inspiracji i motywacji, wierzą i zasługują na sukces. Zgłoszenia należy składać do 31 grudnia 2014 roku.