Bełchatów: Gospodarowanie odpadami według nowych zasad

Wieści śmieci

1 lipca br. w Bełchatowie – tak jak w innych polskich miastach i gminach, rusza nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Do tej pory każdy właściciel nieruchomości lub zarządca budynku podpisywał indywidualną umowę na wywóz odpadów komunalnych z przedsiębiorstwem wywozowym. W nowym systemie obowiązek ten przejmie Miasto, które w drodze przetargu wybierze specjalistyczną firmę odbierającą i zagospodarowującą wszystkie odpady komunalne z terenu Bełchatowa.

Każdy właściciel oraz zarządca nieruchomości zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia w terminie do 31 marca 2013 r. w Urzędzie Miasta Bełchatowa deklaracji, w której m.in. podaje ilość osób faktycznie zamieszkującą daną nieruchomość i w jaki sposób będzie prowadzona zbiórka odpadów komunalnych.

Druki deklaracji będą dostępne w marcu po opublikowaniu wzoru deklaracji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Wówczas deklarację będzie można pobrać w Urzędzie Miasta (ul. Kościuszki 1) – w Punkcie Informacyjnym i/lub w Zespole ds. Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi oraz ze strony internetowej www.belchatow.pl (z zakładki „Gospodarka” – „Nowe zasady gospodarowania odpadami”). Wskazówek i porad, jak poprawnie wypełnić deklarację udzielają pracownicy urzędu pod numerami telefonu: 44 733 52 17, 44 73 352 18 lub mailowo: odpady@belchatow.pl . Można je także znaleźć na www.belchatow.pl .

Ile zapłacimy za gospodarkę odpadami komunalnymi w Bełchatowie?

W styczniu br. miejscy radni zdecydowali, że będzie to opłata w wysokości 7 zł miesięcznie od osoby za odpady segregowane. W przypadku zbiórki nieselektywnej bełchatowianie zapłacą więcej -12 zł miesięcznie od osoby. Co za tym idzie, czteroosobowa rodzina, która segreguje śmieci – miesięcznie za gospodarkę odpadami komunalnymi zapłaci – 28 zł. Jeśli zdecyduje, że nie będzie segregować odpadów – miesięcznie zapłaci 48 zł.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych np. szkół, lokali gastronomicznych, zakładów usługowych czy szpitala opłata za wywóz i zagospodarowanie odpadów będzie uzależniona od zadeklarowanej pojemności pojemnika, częstotliwości jego opróżniania w ciągu miesiąca i zadeklarowanego sposobu zbierania odpadów komunalnych. Właściciel nieruchomości mieszanej (tj. takiej, której część jest zamieszkała, a część niezamieszkała gdzie np. prowadzona jest działalność gospodarcza i powstają odpady komunalne) wniesie opłatę, która będzie sumą opłat za część nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej.

Jak będzie wyglądać selektywna zbiórka odpadów?

Miasto Bełchatów przejmie obowiązki zaopatrzenia nieruchomości w pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych. Gospodarstwa jednorodzinne zostaną wyposażone w zestaw 4 pojemników (zielony pojemnik na odpady zmieszane, brązowy pojemnik na biodpady, zielony pojemnik z pomarańczową pokrywą na szkoło oraz zielony pojemnik z żółtą pokrywą na odpady suche, czyli np. butelki typu PET, papier, tworzywa sztuczne). Mieszkańcy bloków czy kamienic do selektywnej zbiórki odpadów będą mieć do dyspozycji pojemniki w pergolach śmietnikowych oraz na tzw. wysepkach ekologicznych. Nieruchomości niezamieszkałe, gdzie powstają odpady komunalne zbiórkę selektywną będą realizowały poprzez wyposażenie ich w odpowiednie zestawy pojemników.
źródło UM Bełchatowa