Bełchatów: Inauguracja roku akademickiego w SAN

Inauguracja SAN Bełchatów

18 października 2015 roku po raz szósty Społeczna Akademia Nauk w Bełchatowie zainaugurowała nowy rok akademicki.

Wśród gości przybyli min.: Senator RP Wiesław Dobkowski, Pani Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół Katarzyna Woźniak – Kopek, Naczelnik Wydziału Skarbu i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego Bełchatowskiego Konrad Koc, oraz wielu innych przyjaciół Uczelni, w tym gospodarz budynku, w którym po raz kolejny Akademia zainaugurowała rok akademicki, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 Piotr Mielczarek. Obecna była również grupa studentów Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Bełchatowie oraz w Radomsku, które ścisłe współpracują z bełchatowskim Wydziałem. W trakcie Inauguracji Dziekan Wydziału, prof. dr hab. inż. Mirosław Wasielewski przedstawił zarówno sprawozdanie jak i plany rozwoju, mówiąc iż zamiarem Władz jest przekształcenie Uczelni w niepubliczny Uniwersytet. Podkreślił również intensywny rozwój Wydziału w Bełchatowie, który obok istniejących kierunków studiów jak: pedagogika, zarządzanie oraz fizjoterapia, planuje nowe, min. pielęgniarstwo. Pan Dziekan podkreślał rolę współpracy jaką prowadzi Uczelnia z władzami miasta i regionu a także wieloma innymi instytucjami, jak szkoły czy szpitale. Jak podkreślił Prodziekan dr Adam Gogacz, strategią i misją Wydziału jest współodpowiedzialność za rozwój lokalnej, bełchatowskiej społeczności, a istotnym czynnikiem rozwoju Uczelni w regionie jest wiedza o realnych potrzebach, na które Uczelnia stara się odpowiadać.
Odbyła się immatrykulacja nowych studentów, w tym po raz drugi naukę na pedagogice resocjalizacyjnej z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną rozpoczęli studenci studiów stacjonarnych, a inauguracja potwierdzona tradycyjną pieśnią Gaudeamus rozpoczęła intensywną naukę w nowym roku akademickim ponad tysiąca studentów Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie. Przyczynek do owej nauki dał wykład inauguracyjny prof. dr hab. Zdzisława Kurasińskiego, zatytułowany „Profesjonalna logistyka szansą gospodarki w czasach kryzysów, chaosu i zmian.”

Foto: Studio Klatka