Bełchatów: Konferencja „25-lecie samorządu terytorialnego w Polsce”

18 czerwca 2015 roku w Bełchatowie, odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa: 25 – LECIE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE. WYBRANE PROBLEMY”, organizowana przez Katedrę Administracji Społecznej Akademii Nauk w Łodzi przy współudziale Wydziału Zamiejscowego SAN w Bełchatowie oraz Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Celem konferencji jest usystematyzowanie i ocena doświadczeń związanych z implementacją rozwiązań charakterystycznych dla funkcjonowania samorządu terytorialnego w ujęciu globalnym i regionalnym, a także wskazanie wyzwań i perspektyw realizacji zadań w ramach poszczególnych samorządów szczebla administracyjnego.

Organizatorzy zapraszają zatem do udziału w konferencji:
– studentów, doktorantów, młodzież,
– przedstawicieli środowisk naukowych,
– pracowników jednostek organizacyjnych i instytucji samorządu
terytorialnego,
– przedstawicieli organów władzy publicznej i organizacji pozarządowych,
– polityków, posłów, senatorów, organów i instytucji administracji rządowej,
– służby mundurowe: policji, straży więziennej, wojska, straży miejskiej, służb celnych i innych instytucji zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem społecznym,
– wszystkie osoby interesujące się problematyką współczesnych problemów samorządu terytorialnego.

Zgłoszenie należy wysłać na adres e-mail: akolodziejska@spoleczna.pl

Konferencja odbędzie się w Bełchatowie w MCK, Plac Narutowicza 1a, rejestracja uczestników rozpocznie się o godzinie 9.00
Bierny udział w Konferencji jest dla wszystkich chętnych bezpłatny. Zwracamy się z uprzejmą prośba o potwierdzenie biernego uczestnictwa konferencji do dnia 15 czerwca 2015 roku pod numerem tel. 44 788 46 22.