Bełchatów: Konferencja o Glorii Victis

Wieści konferencja Gloria Victis

15 maja 2013 r., w siedzibie Muzeum Regionalnego w Bełchatowie odbyły się obrady Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Gloria Victis 1863 r.”, współorganizowanej przez Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim oraz Muzeum Regionalne w Bełchatowie.

Zaproszenie organizatorów spotkało się z dużym zainteresowaniem środowiska historyków. W programie obrad znalazły się 23 wystąpienia, przygotowane przez przedstawicieli Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Uniwersytetu Łódzkiego, a także Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim. Czynny udział w obradach wzięli również przedstawiciele Archiwów Państwowych z Łodzi, Częstochowy oraz Piotrkowa Trybunalskiego, a także muzealnicy z Bełchatowa, Łodzi, Radomska, Zduńskiej Woli oraz Piotrkowa Trybunalskiego.
Tematyka wystąpień poświęconych dziejom powstania styczniowego, była niezwykle zróżnicowana, dzięki czemu zgromadzeni na sali obrad słuchacze mogli zapoznać się z szerokim zakresem zagadnień.
Konferencja ta, wpisana w tegoroczne obchody 150. Rocznicy Powstania Styczniowego, była jednym z najistotniejszych punktów z cyklu inicjatyw podejmowanych przez organizatorów w związku z wspomnianą rocznicą.