Bełchatów: Konkurs Wiedzy Ekonomicznej

Plakat konkurs

Społeczna Akademia Nauk organizuje Konkurs Wiedzy Ekonomicznej. Skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z regionu łódzkiego oraz do szkół wytypowanych przez Organizatora.

Patronat nad Konkursem objęło Starostwo Powiatowe w Bełchatowie.

HARMONOGRAM KONKURSU:
Do 12.02.2016 r. – nadsyłanie Kart uczestnictwa w I Etapie Konkursu 
10.03.2016 r. – I Etap Konkursu (etap szkolny)
16.03.2016 r. – szkoły przesyłają Kartę Zgłoszenia Uczestników II Etapu wraz z testami wszystkich uczestników I Etapu
31.03.2016 r. – II Etap Konkursu, wręczenie nagród.

Laureat i Finaliści Konkursu – Uroczyste wręczenie dyplomów na zakończeniu roku.

Celem konkursu jest:
edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce;
kształtowanie postawy przedsiębiorczego człowieka oraz rozwój umiejętności interpersonalnych;
stworzenie dla młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań;
kształcenie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy;
integracja środowiska lokalnego.

Zgodnie z przyjętym regulaminem uczniowie będą zmagać się w dwóch etapach konkursu:
– I Etap – test składający się z 30 pytań, etap prowadzony równocześnie we wszystkich szkołach, z których uczniowie zgłosili akces uczestnictwa.
– II Etap – test wiedzy składający się z 30 pytań, prowadzony jest w siedzibie Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie.

Wszyscy Finaliści otrzymają dyplomy potwierdzające uczestnictwo.
Dla najlepszych uczniów organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody rzeczowe.