Bełchatów: Koperta życia

Bełchatowski magistrat przystąpił do akcji „Koperta życia”. Kopertę wymyślono po to, by życie można było ratować szybciej i łatwiej.

Czym jest „Koperta życia”? To ankieta, w której wpisujemy swoje podstawowe dane: imię, nazwisko, numer PESEL, grupę krwi, a także telefony kontaktowe do bliskich. Dokument uzupełniony jest o informacje o chorobach, na które się leczymy, przyjmowanych lekach, alergiach czy uczuleniach. Blankiet umożliwia wpisanie innych informacji ważnych z medycznego punktu widzenia. Wypełniony formularz wraz z kserokopią dowodu osobistego umieszczamy w plastikowej kopercie i wkładamy do lodówki. Zestaw „Koperty życia” uzupełniony jest o naklejki, które umieszczamy na jej drzwiach, tym samym interweniujący zespół medyczny wie, że taka koperta ze wskazaniami jest w środku.
Bezpłatne pakiety „Koperty życia” będą wydawane od 25 maja w Urzędzie Miasta w Zespole ds Pomocy Społecznej i Zdrowia przy ulicy Kościuszki 1 (budynek B). Dystrybuować je będzie również bełchatowski Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. „Liczba zestawów będzie nieograniczona, dostanie je każdy kto zgłosi chęć przystąpienia do tej inicjatywy” – zapewniła Agnieszka Wysocka, wiceprezydent Bełchatowa.