Bełchatów: Narkotyki i dopalacze

Wieści Bełchatów narkotyki

Prawie dwieście osób – policjantów, kuratorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych, samorządowców – wzięło udział w warsztatach metodycznych dotyczących profilaktyki uzależnień. Warsztaty, które poprowadził prof. Mariusz Jędrzejko, zostały zorganizowane przez Wydział Zamiejscowy Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie oraz Komendę Powiatową Policji w Bełchatowie, przy patronacie Starosty Bełchatowskiego.

Po głośnej walce rządu z dopalaczami w 2010 r. wydawało się, że problem zniknie. Niestety tak się nie stało. Dopalacze wciąż stanowią realne zagrożenie. Statystyki biją na alarm. Polska młodzież w ubiegłym roku zajęła drugie miejsce w Europie pod względem eksperymentów z narkotykami.
W związku z tym ciągle narastającym problemem, w Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie obyły się warsztaty metodyczne „Nowe narkotyki i dopalacze – zjawisko i zagrożenia. Rozpoznawanie zachowań narkotykowych”.
– Myślę, że to właśnie teraz jest właściwy czas, aby dogłębnie przeanalizować problem z jakim mamy od dawna do czynienia. Zagrożenie dopalaczami, narkotykami jest niestety realne a wśród młodzieży szczególnie niebezpieczne podczas wakacyjnych wyjazdów. Naszym zadaniem jako osób dorosłych, odpowiedzialnych za młode pokolenie jest właśnie to, aby zjawisko sięgania przez młodych ludzi po substancje psychoaktywne ograniczyć do minimum – powiedział Szczepan Chrzęst, bełchatowski starosta.
– Przyczyna sięgania młodzieży po narkotyki jest aksjologiczna. Tkwi ona między innymi w rozkładzie rodziny, związanym z nowymi modelami pracy. Dzieci nie dostają właściwych kodów kulturowych. Mylą wolność ze swawolą, wolną wolę z samowolną. Kluczową pomyłką współczesnego świata jest odejście od aksjologicznego wychowania dziecka – mówił profesor Mariusz Jędrzejko. – Zjawisko zażywania narkotyków jest jednym z elementów fatalnych błędów, które popełniamy na tkance społecznej. Problem ten jest wieloaspektowy, a sięganie po narkotyki jest po prostu utratą wpływów wychowawczych, utratą wzorców – wyjaśniał.
Zdaniem profesora receptą na walkę z sięganiem po narkotyki przez młodzież jest powrót do wychowania aksjologicznego, przywrócenie szkole atrybutów, które pozwolą nie tylko edukować ale również wychowywać. Ponadto polskie państwo powinno zacząć wyprzedzać problemy a nie tylko na nie reagować.
Warsztaty „Narkotyki i dopalacze” pozwoliły licznie przybyłym uczestnikom podnieść swoje kompetencje w rozpoznawaniu zachowań narkotykowych, przeciwdziałaniu uzależnieniom, a także postępowaniu z osobami znajdującymi się pod wpływem substancji psychoaktywnych.
Warsztaty poprowadził profesor Mariusz Jędrzejko, pedagog społeczny i socjolog, dyrektor naukowy Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Społecznej, ekspert w dziedzinie profilaktyki uzależnień oraz profilaktyki zachowań ryzykownych i szkodliwych.
JP