Bełchatów: „Niepełnosprawny inny, ale taki sam”

Herb starostwo bełchatów

W czwartek, 10 grudnia o godzinie 12.00 w sali 111 bełchatowskiego starostwa odbędzie się uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursów przeprowadzonych w ramach kampanii społecznej „Niepełnosprawny inny, ale taki sam”.

Organizatorem kampanii jest Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości” w Szczercowie, pod honorowym patronatem Waldemara Wyczachowskiego, starosty bełchatowskiego.
Mając na celu zmianę sposobu postrzegania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości” w Szczercowie prowadziło kampanię społeczną pod hasłem „NIEPEŁNOSPRAWNY – INNY, ALE TAKI SAM!”. Składała się ona z szeregu działań mających na celu wzrost wiedzy na temat niepełnosprawności i tym samym zmianę świadomość mieszkańców Powiatu Bełchatowskiego. Kampania sprzyja rozumieniu potrzeb osób niepełnosprawnych oraz stwarza pozytywny klimat społeczny umożliwiający kształtowanie wśród mieszkańców powiatu postawy otwartej – wolnej od uprzedzeń i lęków wobec osób niepełnosprawnych. Ponadto integracja środowiska osób pełnosprawnych z niepełnosprawnym miała na celu przeciwdziałanie izolacji społecznej, czyli dyskryminacji. Wśród działań były konkursy skierowane do uczniów wszystkich poziomów edukacyjnych: uczniów szkół podstawowych (kl. 1 – 3 i 4 – 6), gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu bełchatowskiego. Nie przypadkowy jest dobór form prac konkursowych, czyli prace plastyczne, foldery, czy spoty, gdyż integralną częścią każdego konkursu będą różnorodne formy prezentacji ich efektów.

Osoba niepełnosprawna bardzo często przedstawiana jest, jako niezdolna do pełnego udziału w życiu społecznym, stanowiąca ciężar dla społeczeństwa chociażby poprzez swoje większe potrzeby medyczne oraz finansowe. Wciąż pokutuje w świadomości pozostałej części społeczeństwa, że niepełnosprawny to ktoś ograniczony intelektualnie, motorycznie, niesamodzielny, bezproduktywny. To bardzo często powoduje, że osoby niepełnosprawne są obiektem szykan, drwin i innych rodzajów nietolerancji, gdyż postrzegani są, jako dziwolągi, czy osobliwości. Jest to obraz niezgodny z rzeczywistością, mocno przerysowany i tym samym nacechowany negatywnie, który niestety prezentowany i utrwalany jest również przez różnego rodzaju środki masowego przekazu.

Krzysztof Borowski
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie