Bełchatów: Nowa ekopracownia

ekopracownia wizualizacja

36 tysięcy złotych pozyskało bełchatowskie starostwo na realizację projektu z dziedziny edukacji ekologicznej pn. „Moja wymarzona ekopracownia – 2015”. Dotacja pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Ekopracownia nauk przyrodniczych „Tulipan” ma powstać w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bełchatowie. Wartość całego zadania wynosi 40.000 zł., a wkład własny w realizację zabezpieczony jest w budżecie powiatu. Ośrodek nie posiada w chwili obecnej w swoich zasobach takiej sali nauk przyrodniczych ułatwiającej wprowadzanie nowoczesnych technik pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. Z przyznanych środków finansowych zostaną zakupione dla uczniów nowe pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacją ekologiczną, profesjonalny sprzęt multimedialny oraz wyposażenie klasy m.in. ławki i krzesła uczniowskie, biurko nauczycielskie, regały i szafki, rolety okienne oraz fototapeta o tematyce przyrodniczej.

Prace rozpoczną się od przeprowadzenia remontu sali, w które zostaną zaangażowani również uczniowie, w ramach praktyk zawodowych pod nadzorem nauczyciela. W ekopracowni „Tulipan” będzie przygotowane miejsce do zajęć praktycznych, w którym to uczniowie, bez względu na porę roku, będą uczyć się posługiwania narzędziami ogrodniczymi zgodnie z przepisami BHP, a także wysiewać nasiona i sadzić rośliny, poznawać technologie upraw roślin ogrodniczych i ich zastosowanie. Pozwoli to również na wykształcenie nawyków ekologicznych w życiu codziennym. Zakończenie wszystkich prac zaplanowano na początku października b.r.

W przystosowanej do potrzeb wychowanków ze specjalnymi potrzebami i unowocześnionej ekopracowni będzie realizowany program edukacyjny, który pogłębi wiedzę z zakresu edukacji ekologicznej i przyrodniczej, zwiększy świadomość ekologiczną, umożliwi rozwój zainteresowań.