Bełchatów: o pedagogice w służbie profilaktyki

Wieści SAN konferencja o pedagogice

27 marca br. w Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie odbyła się I Konferencja Naukowa pn. „Pedagogika w służbie instytucjonalnej profilaktyki zagrożeń i patologii społecznych oraz resocjalizacji”. Organizatorem konferencji był Instytut Pedagogiki Społecznej Akademii Nauk.

Spotkanie poświęcono roli pedagogiki w przeciwdziałaniu i zapobieganiu przestępczości oraz demoralizacji, a także inicjatywom profilaktycznym adresowanym do dzieci i młodzieży.
Konferencja ma na celu dwa główne zadania. Po pierwsze zainspirować elity rządzące do bardziej aktywnego działania w zakresie wspomagania, resocjalizacji, profilaktyki i prewencji. Po drugie, chcemy stworzyć programy przeciwdziałania przemocy – powiedział prof. Henryk Cudak z SAN.
Konferencja była okazją do wymiany poglądów i wiedzy między światem nauki a pracownikami instytucji i organizacji zajmujących się profilaktyką społeczną i resocjalizacją.
Patologia nie tylko wśród młodzieży, ale generalnie w społeczeństwie, istnieje na każdym terenie. To olbrzymi problem, z którym przyszło nam się zmierzyć. Nasza współpraca zarówno ze Społeczną Akademią Nauk jak i z władzami miejskimi, ma temu narastającemu procesowi przeciwdziałać. Mam nadzieję, że wnioski wypracowane z tej konferencji zostaną później wdrożone w życie. Nie tylko policja, kościół, szkoła, a przede wszystkim my jako rodzice powinniśmy się zastanowić czy robimy wszystko dla dobra rodziny, a szczególnie dla dobra naszych dzieci. Powinniśmy jak najwięcej rozmawiać z naszymi dziećmi. Bo czasami słowo jest ważniejsze od dóbr materialnych – zaznaczył Szczepan Chrzęst, bełchatowski starosta.
Istotę tego problemu, jakim jest patologia społeczna, podkreślił również prezydent Bełchatowa Marek Chrzanowski. – Dziś te zagrożenia wyglądają zupełnie inaczej, niż chociażby 20 lat temu. Dzisiejsza konferencja daje nam możliwość zetknięcia się praktyków z teoretykami. My jako samorządowcy realizując różnego rodzaju programy profilaktyczne zarówno w zakresie przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi i zjawiskom patologicznym, możemy z tego doświadczenia korzystać. Wiedzę naukowców można wdrożyć w codzienną pracę z młodzieżą, w poradniach, w miejscach gdzie próbujemy zmierzyć się z problemem – powiedział prezydent Bełchatowa.
Konferencja podejmowała tematykę zaburzeń zachowania, uzależnień, przemocy w rodzinie i resocjalizacji. Wzięli w niej udział naukowcy z całego kraju jak i pracownicy zajmujący się profilaktyką i resocjalizacją w codziennej pracy, łącznie ze służbami mundurowymi, które mają najczęściej do czynienia z sytuacjami, w których system wychowawczy poniósł porażkę.
Za coraz bardziej dewiacyjne zachowania dzieci i młodzieży odpowiadają: celebryci, którzy dają takie a nie inne wzory; rodzice oraz niestety część mediów, która kreuje negatywny obraz współczesnego świata. Za wszystkie przyczyny zaburzeń we współczesnym świecie odpowiedzialni są dorośli, a dzieci są ich ofiarami. Rodzice pogubili kompetencje wychowawcze – podkreślił prof. Mariusz Jędrzejko, dyrektor Mazowieckiego Centrum Uzależnień. Do kwestii wychowania w swoim wystąpieniu odniosła się również dr Eulalia Adasiewicz z SAN. – We współczesnym wychowaniu niepokoi mnie to, że wychowuje się młode pokolenie w takim podejściu do życia, które można by nazwać nie wolnością, a swawolą. Wg mnie wolność jest prawem do wyboru, a za każdym wyborem stoi odpowiedzialność za swoje czyny. Jeśli młody człowiek nie zrozumie tego właściwie, to tak naprawdę nie jest w stanie realizować swojego prawa do wolności w życiu – mówiła prelegentka.
Na konferencji została także poruszona kwestia środków prawnych, jakie mogą być inicjowane w celu zwalczania różnych form patologii, nie tylko w prawie krajowym ale także unijnym. Na spotkaniu tym gościł m.in. Janusz Wojciechowski, poseł do Parlamentu Europejskiego.
Poseł podkreślił, że problematyką rodziny Unia Europejska zajmuje się tylko w pewnym zakresie. Większość uregulowań prawnych w tym zakresie jest wewnętrzną sprawą każdego państwa członkowskiego.
Uważam, że ważnym problemem jest również przemoc państwowa wobec rodzin. Jest to szczególnie widoczne np. w Holandii czy w Wielkiej Brytanii. Trzeba bardzo wyważyć proporcje, żeby pod pozorem troski o rodzinę i dzieci, nie wyrządzić niekiedy strasznej krzywdy, zabierając dzieci danej rodzinie. Prawo nie zna słowa miłość a w postępowaniu wobec rodzin, wobec dzieci, pierwszym dobrem chronionym powinna być właśnie miłość – podniósł europoseł.
Na potrzebę współpracy świata nauki z instytucjami, które zajmują się zwalczaniem wszelkich patologii społecznych, zwrócił uwagę m.in. prof. H. Cudak. – Brak jest obecnie korelacji między nauką a praktyką. Nasza uczelnia chce wyjść temu problemowi naprzeciw. Otwieramy specjalność na Pedagogice – Resocjalizację z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną, do której tworzenia zaprosiliśmy również praktyków m.in. pracowników służb mundurowych – powiedział profesor.
Chcemy przygotować studentów nowej specjalności merytorycznie do zmierzenia się we wszystkich trzech obszarach egzaminu do służb mundurowych. W moim przekonaniu udało nam się wykreować w oparciu o bazę dydaktyczną Społecznej Akademii Nauk absolutnie ciekawy, nowatorski projekt, który ma szansę zaistnieć na rynku edukacyjnym – dodał kom. Sławomir Szymański, oficer prasowy bełchatowskiej komendy.
Była to z kolei już druga konferencja naukowa zorganizowana przez SAN w Bełchatowie. Przypomnijmy, że we wrześniu 2013 r. odbyła się konferencja dot. problemów współczesnej rodziny w Polsce i na świecie. Organizatorzy już zapraszają na kolejną konferencję, która odbędzie się we wrześniu br.
Bełchatów staje się miastem konferencji ważnych z punktu widzenia społeczeństwa, odnoszących się do profilaktyki społecznych, bezpieczeństwa naszego miasta i regionu. Pierwszą konferencję zorganizowaliśmy rok temu. Przypuszczaliśmy, że dzisiejsza konferencja spotka się z ogromnym zainteresowaniem, ale to co zobaczyliśmy przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. W tej konferencji uczestniczyło ponad 300 osób, byli to studenci SAN, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, jak również dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele, pedagodzy, komendanci policji. Prelegentami byli naukowcy z całej Polski. Kolejna konferencja już we wrześniu. Będzie to dwudniowa konferencja pn. „Współczesna rodzina w Polsce i na świecie”, w której będą uczestniczyć także goście zagraniczni. Chciałbym zaznaczyć, że pierwsza konferencja doczekała się wydania książki. Wszystkie nasze konferencje są konferencjami punktowanymi i mają swoją wagę w świecie nauki. Również po tej konferencji zostanie wydana książka lub publikacja pokonferencyjna – podsumował Mirosław Olszewski, Dyrektor Wydziału SAN w Bełchatowie.
Uczestnicy konferencji obejrzeli także spektakl profilaktyczny „Na peronie”, wystawiony przez bełchatowską grupę PaT z III LO w Bełchatowie. Współorganizatorami konferencji byli: Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie, Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Patronat honorowy objęli Szczepan Chrzęst Starosta Powiatu Bełchatowskiego oraz Marek Chrzanowski, Prezydent Miasta Bełchatowa, zaś nasza Gazeta objęła to wydarzenie patronatem medialnym.