Bełchatów: pieniądze na modernizację oświetlenia

Bełchatów znalazł się na liście 38 miast z całej Polski, które otrzymają dofinansowanie na modernizację infrastruktury oświetleniowej w ramach programu SOWA. Bełchatów otrzyma blisko 10 mln zł.

„W ramach programu SOWA zmodernizujemy już istniejące oświetlenie m.in. poprzez zastosowanie nowych, energooszczędnych opraw. W projekcie uwzględniliśmy również wprowadzenie dodatkowych systemów sterowania inteligentnego i wykorzystywania dodatkowych możliwości obniżania mocy” – mówi Marek Chrzanowski, Prezydent Miasta Bełchatowa. Szansę na wprowadzenie takich zmian daje właśnie program SOWA ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prezydent Miasta Bełchatowa negocjowała w Warszawie szczegółowe warunki umowy, która ma być podpisana w styczniu 2014 roku.
– Negocjowaliśmy zakres i harmonogram zadań do realizacji oraz warunki dofinansowania – informuje prezydent Chrzanowski.
Całość bełchatowskiego projektu opiewa na kwotę blisko 10 milionów złotych i zakłada modernizację i wymianę oświetlenia w większej części Miasta – 3 tysięcy lamp. Jeżeli wniosek zostanie zaakceptowany – 45 procent wartości projektu będzie pochodzić z dotacji NFOŚiGW (dokładnie 4 480 171,00 zł), z kolei pozostała część inwestycji byłaby sfinansowana przy pomocy długoterminowej (w części umarzalnej) pożyczki z NFOŚiGW (na kwotę 5 412 789,00 zł). Planowany termin zakończenia inwestycji to 31 grudnia 2015 roku.

Korzyści wynikające z modernizacji oświetlenia to nie tylko znaczne oszczędności, ale również zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska. Inną zaletą nowych źródeł światła jest także znacznie wyższy współczynnik oddawania barw, co zwiększy bezpieczeństwo poprzez lepsze rozpoznawanie kształtów, kolorów. „Od wielu lat prowadzimy modernizację sieci w celu zmniejszenia zużycia energii. Nowe technologie oświetlenia wprowadzane są w ramach budowy i przebudowy ulic. Jednak dopiero zastosowanie nowoczesnych opraw z zintegrowanym systemem sterowania i redukcji mocy pozwoli na zauważalne zmniejszenie zużycia energii elektrycznej” – dodaje Dariusz Matyśkiewicz, Wiceprezydent Miasta Bełchatowa.

Źródło: UM Bełchatowa