Bełchatów: poradnia zaprasza na warsztaty

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bełchatowie zaprasza na bezpłatne szkolenia dla rodziców i nauczycieli.

Szkolenia odbywają się w siedzibie poradni (ul. Czapliniecka 96). Poradnia przyjmuje zgłoszenia osobiste i telefoniczne – tel. 44 632 28 74

SZKOLENIA DLA RODZICÓW

1) Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym.

Termin: 15.03.2013 r.
Godz. 16.00
Prowadzący: Ewa Marszałek

2) Jak uwolnić się od blokad w uczeniu się. Zajęcia warsztatowe dla nauczycieli i rodziców.

Termin: 15.04.2013 r.
Godz. 14.00
Prowadzący: Mariola Kłysik, Maria Korb

3)Zaburzenia mowy a gotowość szkolna.

Termin: 19.04.2013 r.
Godz. 13.30
Prowadzący: Aleksandra Wejman, Agata Rychlewska

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

1)Praca nad kinestezją artykulacyjną – profilaktyka zaburzeń mowy.
Zajęcia warsztatowe.

Termin: 12.03.2013 r.
Godz. 15.00
Prowadzący: Barbara Kaczmarek

2) Praca z dzieckiem autystycznym.

Termin: 13.03.2013 r.
Godz. 14.00
Prowadzący: Aneta Piskorska

3)Metody pracy korekcyjnej z dzieckiem mającym trudności w nauce czytania i pisania.

Termin: 15.03.2013 r.
Godz. 14.00
Prowadzący: Barbara Łucka

4)Zastosowanie czytania globalnego w pracy z uczniem z zaburzoną analizą i syntezą głoskowo – literową.

Termin: 09.04.2013 r.
Godz. 16.00
Prowadzący: Ewa Dzika

5)Jak uwolnić się od blokad w uczeniu się. Zajęcia warsztatowe dla nauczycieli i rodziców.

Termin: 15.04.2013 r.
Godz. 14.00
Prowadzący: Mariola Kłysik, Maria Korb

6)Zaburzenia mowy a gotowość szkolna.

Termin: 19.04.2013 r.
Godz. 13.30
Prowadzący: Agata Rychlewska, Aleksandra Wejman

7)Dyslektyk na różnych przedmiotach nauczania – specyficzne trudności i zachowania, metody pracy na lekcji. Szkolenie dla nauczycieli.

Termin: 27.02.2013 r.
Godz. 16.30
Prowadzący: Joanna Jaworska – Bielaś