Bełchatów: porozumienie Społecznej Akademii Nauk z ZSP nr 3

Wieści SAN, ZSP nr 3 - porozumienie

Studenci Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie oraz uczniowie klas mundurowych w bełchatowskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych numer 3 skorzystają na dwustronnej współpracy. Stosowną umowę zawarli przedstawiciele uczelni i szkoły.

Porozumienie o zacieśnieniu dwustronnej współpracy zawarli 16 kwietnia 2014 roku przedstawiciele Społecznej Akademii Nauk Wydziału w Bełchatowie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych numer 3 w Bełchatowie. W myśl umowy uczelnia objęła patronat nad klasami licealnymi, powszechnie znanymi w powiecie jako „mundurowe”, zobowiązując się do wsparcia swą kadrą naukową działań na rzecz wysokiej skuteczności nauczania oraz podnoszenia umiejętności interpersonalnych uczniów. Licealiści na mocy porozumienia otrzymają już wkrótce możliwość korzystania z wybranej oferty akademickich zajęć warsztatowych i wykładów, zaoferowanych przez Społeczną Akademię Nauk. Studenci natomiast będą mogli odbywać w szkole praktyki studenckie, pod kierunkiem tamtejszych nauczycieli. Porozumienie w imieniu uczelni sygnowali prof. Henryk Cudak oraz dr Adam Gogacz, natomiast w imieniu organu prowadzącego szkołę podpisali je: Marek Jasiński – Wicestarosta Powiatu Bełchatowskiego i Piotr Mielczarek – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych numer 3 w Bełchatowie. Koncepcję porozumienia poparł również Komendant Powiatowy Policji w Bełchatowie, patronujący prowadzonym w szkole klasom licealnym o specjalności tzw. „policyjnej”. W uroczystości zawarcia umowy o współdziałaniu komendanta reprezentował I Zastępca, mł. insp. Karol Mielczarek.

Źródło i foto KPP w Bełchatowie