Bełchatów: Spotkanie dot. funduszy unijnych

Prezydent Miasta Bełchatowa zaprasza wszystkich zainteresowanych funduszami europejskimi: w tym osoby pozostające bez zatrudnienia do 30 i po 50 roku życia oraz osoby niepełnosprawne do udziału w spotkaniu informacyjnym pn. Możliwości z zakresu Funduszy Europejskich dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Termin spotkania:
15 listopada 2013 r. godz. 10.00

Miejsce spotkania:
Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, Sala Herbowa, I piętro

Program spotkania zawiera:
– ofertę szkoleń i kursów współfinansowanych ze środków unijnych,
– przedstawienie projektów związanych z pozyskaniem funduszy na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
– indywidualne konsultacje z przedstawicielami instytucji, które udzielają dotacji na założenie nowej firmy.

Jak zgłosić się na spotkanie?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się poniżej i wysłać go na adres e-mail: info_rpo@um.belchatow.pl lub pod nr faksu: 044 632 69 23, do 14 listopada br.

Kontakt:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Podregion Wschodni
Urząd Miasta Bełchatowa; ul. Kościuszki 1, I piętro pokój 214
tel. 44 733 51 44; e-mail: info_rpo@um.belchatow.pl