Bełchatów: Starostwo zachęca do akcji 1%

W budynku Starostwa Powiatowego odbyła się konferencja prasowa na temat prowadzonej przez starostwo trzeciej edycji akcji „1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego z terenu powiatu bełchatowskiego”.

Na konferencji obecny był Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski, Grzegorz Gryczka, wicestarosta bełchatowski, Monika Selerowicz, pełnomocnik starosty ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz przedstawiciele trzech organizacji z terenu powiatu, które posiadają status pożytku publicznego.

– Przedstawicielom organizacji pozarządowych należy się duży szacunek za zaangażowanie na rzecz lokalnych społeczności, za pracę, którą wykonują dla nas wszystkich – mówi Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski. – Nasza akcja popularyzująca przekazywanie jednego procenta podatku rzecz organizacji pozarządowych działających w naszym powiecie ma za zadanie zwiększyć ich wpływy z tego tytułu na wykonywanie zadań statutowych. Prosimy więc podatników o odpis na jedną z czternastu organizacji z terenu powiatu.

Wykaz organizacji pożytku publicznego z terenu Powiatu Bełchatowskiego znajduje się też na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”.

– Starostwo wychodzi naprzeciw potrzebom organizacji pozarządowych, czego przykładem jest ta akcja, ale mamy już także plany kolejnych działań, chcemy rozpocząć konsultacje społeczne z organizacjami podczas cyklicznych spotkań – mówi Grzegorz Gryczka, wicestarosta bełchatowski. – Pierwsze spotkanie ze wszystkimi organizacjami planujemy na 2 lutego o 16.00 w budynku starostwa. Naszym celem jest współpraca na najwyższym poziomie i wspólne działania na rzecz mieszkańców.

Gdy już wybierzemy organizację, której chcemy przekazać 1% podatku, należy wpisać jej pełną nazwę w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego. Oprócz nazwy organizacji należy wpisać numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Ostatnią rzeczą jest wyliczenie sumy, którą przekazujemy. Kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego. Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w lipcu lub w sierpniu roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.

– Dwa lata temu Rada Powiatu w Bełchatowie podjęła uchwałę dotyczącą podjęcia działań promujących akcję „1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego z terenu Powiatu Bełchatowskiego” – mówi Monika Selerowicz, pełnomocnik starosty ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. – Starostwo sfinansowało druk ulotek i plakatów informujących o celach akcji. Przeprowadzona kampania przyczyniła się do pogłębienia świadomości mieszkańców powiatu bełchatowskiego w zakresie możliwości dokonywania odpisu 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego, w tym działających w najbliższej okolicy, przyczyniła się też do wzmacniania wizerunku organizacji pozarządowych z naszego terenu, jako podmiotów zaangażowanych w rozwiązywanie lokalnych problemów oraz wpływających na rozwój regionu. Wiele z organizacji zainteresowało się możliwością uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego.

– Nasze stowarzyszenie skupia 50 członków i działa od 10 lat – mówi Lidia Szymańska reprezentująca Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Bełchatowie. – Naszą działalność finansujemy ze składek członków i wpływów z 1% podatku. Za 2014 rok otrzymaliśmy z tego tytułu 4.200 złotych. Dzięki temu możemy działać, w szczególności we wspomaganiu merytorycznym i finansowym lokalnych drużyn harcerskich. Naszą sztandarową coroczną akcją są kolonie letnie nad morzem, na które zabieramy dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Co roku w grudniu przygotowujemy także 80 paczek dla potrzebujących. Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie i zachęcamy do przekazywania 1 procenta podatku.

– Jeden procent przekazywany przez podatników wykorzystujemy na codzienną rehabilitację 67 dzieci z różnymi schorzeniami, które mamy pod opieką w naszej placówce, jak i również jako tzw. wkład własny w projektach przez nas realizowanych – mówi Kinga Siewierska ze Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań”. – W 2013 roku uzyskaliśmy z 1 procenta 23 tysiące złotych, ale niestety są to i tak środki niewystarczające w stosunku do naszych potrzeb.

– Ludzie z roku na rok przekonują się, że przekazywane przez nich środki w ramach 1 procenta organizacje pożytecznie wykorzystują – dodaje Grzegorz Kozubowicz z OSP Szczerców, która w tym roku obchodzi jubileusz 110-lecia istnienia. – Nasza jednostka te pieniądze przeznacza na szkolenie młodzieżowych drużyn pożarniczych z jednostek całej gminy Szczerców oraz na funkcjonowanie orkiestry.

Wykaz Organizacji Pożytku Publicznego z terenu Powiatu Bełchatowskiego
wraz z informacją o przekazanych kwotach w ramach 1% podatku dochodowego dla OPP

LpNazwa OrganizacjiRok 2012
Uzyskana kwota
Rok 2013
Uzyskana kwota
1Bełchatowskie Społeczne Towarzystwo Oświatowe
w Bełchatowie
2.484,34 zł2.737,10 zł
2Polski Czerwony Krzyż
Zarząd Rejonowy
w Bełchatowie
1.669,20 zł638,20 zł
3Fundacja „Pomagamy Dzieciakom Ziemi Łódzkiej”32.743,20 zł21.947,00 zł
4Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych “HOSPICJUM”26.393,00 zł26.096,00 zł
5Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Bełchatowie4.504,40 zł3.908,00 zł
6Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań”16.853,30 zł23.285,12 zł
7Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej oddział w Bełchatowie17.791,50 zł16.185,70 zł
8Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy
w Bełchatowie
13.816,30 zł10.936,60 zł
9Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza Jednostka Strzelecka 1001 im. Gen. Dyw. Janusza Głuchowskiego8.274,28 zł7.194,80 zł
10Ochotnicza Straż Pożarna w Szczercowie1.766,00 zł3.523,10 zł
11Stowarzyszenie Edukacyjno – Regionalne „Przyszłość Młodego Pokolenia” w Ruścu5.062,90 zł10.704,60 zł
12Stowarzyszenie Jedność dla Szkoły w Woli Wiązowej1.663,20 zł1.951,70 zł
13Stowarzyszenie Strapate RanczoNie przekazano danychNie przekazano danych
14ZHP 18 Drużyna Harcerska „Kuźnia” im. Jerzego Kukuczki w Szczercowie2.012,20 zł1.326,30 zł
Razem135.033,82 zł130.434,22 zł