Bełchatów: Tydzień na rzecz Bezpiecznego Internetu

Od 23 lutego do 3 marca 2015 roku w Bełchatowie odbędzie się kampania profilaktyczno-edukacyjna pod hasłem „Tydzień na rzecz Bezpiecznego Internetu”. Głównym organizatorem akcji jest Społeczna Akademia Nauk.

Plakat_SAN

Plakat_SAN

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku pedagogika Wydziału Zamiejscowego Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie – działający w ramach studenckiej grupy „Profilaktyka a Ty” oraz „Klubu Aktywnego Pedagoga” wraz z kadrą Instytutu Pedagogiki SAN Łodzi i Komendą Powiatową Policji w Bełchatowie, organizują pierwszą w naszym regionie tak szeroko zakrojoną akcję profilaktyczno-edukacyjną, której celem jest przeciwdziałanie zagrożeniom przy korzystaniu przez dzieci i młodzież z sieci internetowej. Działanie opatrzone hasłem: „Tydzień na rzecz Bezpiecznego Internetu w powiecie bełchatowskim” adresowane jest do: dyrektorów szkół, pedagogów, nauczycieli, rodziców, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu bełchatowskiego.
Kampania obejmie:
– Seminarium dla dyrektorów szkół, pedagogów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu bełchatowskiego, policjantów, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, a także dla zainteresowanych rodziców.
– Działania skierowane do dzieci i młodzieży (realizowane w szkołach, które pozytywnie odpowiedzą na propozycję).
– Działania skierowane do rodziców – pedagogizacja rodziców w ramach spotkań zorganizowanych przed zainteresowanych dyrektorów szkół (w budynkach szkół).
– Konkurs dla zainteresowanych uczniów, uczestników zajęć warsztatowych prowadzonych przez studentów w ramach kampanii – zakres tematyczny obejmie zasady bezpieczeństwa w korzystaniu z technologii informacyjnych i przeciwdziałanie przemocy w sieci internetowej.
– Uroczyste podsumowanie projektu 3 marca 2015 roku, połączone z wręczeniem nagród dla laureatów szczebla powiatowego konkursu.