Bełchatów: Walka o obwodnicę

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 – 2015 (załącznik nr 6 zawierający listę planowanych do budowy obwodnic) nie ujmuje obwodnicy Bełchatowa. Jednak Szczepan Chrzęst, Starosta Bełchatowski nie poddaje się i podejmuje kolejne kroki w walce o budowę tej drogi.

W połowie sierpnia Starosta Bełchatowski zaprosił do Bełchatowa parlamentarzystów regionu łódzkiego i zaapelował o ponadpartyjne działania i wspólny lobbing na rzecz wybudowania tej od lat oczekiwanej przez mieszkańców regionu drogi. Parlamentarzyści podpisali się pod apelem do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. W tej sprawie starosta wystosował także pismo do Związku Powiatów Polskich z prośbą o podjęcie wspólnych działań na rzecz ujęcia obwodnicy Bełchatowa w ww. załączniku nr 6.
W kolejnym piśmie, skierowanym do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, zwraca uwagę, że brak obwodnicy Bełchatowa powoduje duży ruch tranzytowy na drodze powiatowej 2308E Kącik – Mzurki, a tym samym, niszczy jej nawierzchnię. „Tymczasowy” tranzyt miał potrwać do końca 2012 roku, ale odbywa się nadal. „Z powodu bierności administracji rządowej w tej kwestii jestem zmuszony do podjęcia decyzji o obniżeniu tonażu do 10 ton na wyżej wymienionej drodze powiatowej. Moje stanowisko jest pochodną wniosków samorządów naszego terenu, a także troską o stan mienia naszego powiatu (…). W moich kompetencjach leży bezpieczeństwo i ład na drogach powiatowych oraz gminnych. Nie chciałbym skorzystać z możliwości zamknięcia tranzytu na naszej drodze, ale w sytuacji braku szybkich i konkretnych kroków z Pana strony, będę zmuszony do podjęcia radykalnych decyzji w postaci zamknięcia tranzytu” – czytamy w piśmie do ministra.