Bełchatów: Wspólnie dla dobra regionu

W Urzędzie Miasta Bełchatowa odbyło się uroczyste podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Prezydentem Miasta Bełchatowa oraz Wójtami Gmin: Bełchatów, Kleszczów, Kluki i Szczerców. To pierwszy krok do zawiązania współpracy pn. Partnerstwo Jednostek Samorządu Terytorialnego Zagłębia Górniczo – Energetycznego Bełchatów – Szczerców.

Głównym zadaniem partnerstwa, którego liderem jest Miasto Bełchatów będzie realizacja projektu „Przygotowanie strategii i wybranych planów operacyjnych dla gmin obszaru funkcjonalnego Miasta Bełchatowa i Powiatu Bełchatowskiego” w przypadku otrzymania dofinansowania z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014 w ramach programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”.
Prezydent Miasta Bełchatowa zaznaczył, że działając wspólnie można zrobić więcej, a takie partnerstwo daje szansę na pozyskanie unijnych środków, które trafią do mieszkańców wielu gmin. „List dotyczy wspólnego działania zmierzającego do Podpisanie listu intencyjnego w sprawie porozumieniaprzygotowania planów operacyjnych i strategicznych służących rozwojowi regionu bełchatowskiego. Widzimy wspólnie określony cel, którym jest skuteczne sięganie po środki z funduszy europejskich na rozwój i realizację projektów ponadgminnych” – mówi prezydent Marek Chrzanowski.

Partnerzy wyrazili nadzieję, że wspólne działanie będzie punktem wyjścia do wykorzystywania różnego rodzaju środków unijnych, które pojawią się w latach 2014-2020.
Źródło: UM Bełchatów