Bełchatów: wywalczyli obwodnicę

Wieści_droga

1 października br. Rada Ministrów przyjęła, przygotowaną z inicjatywy Sławomira Nowaka, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, zmianę do obecnie realizowanego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015. Załącznik nr 6 przewiduje m.in. obwodnicę Bełchatowa.
Dzięki tej zmianie będzie możliwe ogłoszenie przetargów na obwodnicę o łącznej długości 150 km, które będą realizowane w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Załącznik nr 6 zawierający listę planowanych do budowy obwodnic przewiduje ich budowę dla12 miejscowości: Bełchatowa, Brodnicy, Inowrocławia, Wielunia, Ostrowa Wielkopolskiego, Jarocina, Góry Kalwarii, Olsztyna, Kłodzka, Nysy, Kościerzyny i Sanoka. Na ich realizację zarezerwowano środki w wysokości ok. 4,7 mld zł.
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 1 października gościł w Bełchatowie i przekazał tę pozytywną dla mieszkańców miasta i powiatu informację.
– Do grudnia tego roku ogłosimy przetarg na budowę tej obwodnicy – powiedział w Bełchatowie minister Sławomir Nowak. Na budowę bełchatowskiej obwodnicy zagwarantowane jest 240 milionów złotych.
– Bardzo mnie ucieszyła ta informacja, bo wieloletnie boje o budowę obwodnicy przyniosły wreszcie skutek – podsumował Szczepan Chrzęst, Starosta Bełchatowski.
Przypomnijmy, że walka o obwodnicę Bełchatowa trwa już od dłużego czasu. Na przestrzeni ostatnich tygodni w Bełchatowie odbywały się protesty mieszkańców, którzy blokując drogi, domagali się budowy obwodnicy miasta. W sprawie tej obwodnicy, która pierwotnie nie została przewidziana w załączniku nr 6, wielokrotnie interweniowali samorządowcy i politycy z regionu.