Bełchatowska kuźnia kulturalna

Rozmowa z panią Ewą Młynarczyk, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie.
Czy mogłaby Pani przedstawić pokrótce działalność MCK?
Nasza działalność jest bardzo bogata. Prowadzimy edukację kulturalną, to jest jedno z naszych podstawowych działań. W MCK działają różnego rodzaju grupy artystyczne, odbywają się zajęcia plastyczne, taneczne, działają Bełchatowski Chór Gospel im. Piotra Kudyby oraz od wielu lat wielokrotnie nagradzana grupa wokalna „A’vista”. Nie jest to jednak jedyny kierunek naszej działalności. Organizujemy także imprezy, spektakle teatralne czy koncerty. Jesteśmy również partnerem bardzo ambitnego projektu międzynarodowego pod nazwą „DICTAT. Europejskie DYKTATury. Wspólny język sztuk wizualnych w budzeniu świadomości historycznej obywateli Europy”. Projekt ten zakończy się w grudniu spektaklem, który przygotowują artyści z Polski, Rumunii, Włoch i Hiszpanii, a więc krajów, które doświadczyły systemów totalitarnych. W MCK działa także od lat bliskie wszystkim bełchatowianom Kino „Kultura”. Jest ono wyposażone w najlepszej jakości projektory, również cyfrowy z przystawką 3D oraz nagłośnienie.
Ważnym aspektem naszej działalności jest aktywizowanie osób starszych. Prowadzimy Uniwersytet III Wieku oraz spotyka się u nas kilka klubów seniora. Również pomagamy naszym partnerom i instytucjom z terenu miasta i powiatu, wspierając ich działania wiedzą i doświadczeniem pracowników oraz sprzętem naszej placówki.
Ogólnie nasza działalność jest wielowątkowa i bogata spełniając te zadania, które z reguły stawiane są przed domami kultury.

Wieści Miejskie Centrum Kultury Bełchatów

Wieści Miejskie Centrum Kultury Bełchatów

Czy jako Miejskie Centrum Kultury mają państwo ofertę, która zainteresuje każdego mieszkańca Bełchatowa niezależnie od wieku?
Staramy się tworzyć ofertę dla jak największego spektrum mieszkańców. Badania przeprowadzone w zeszłym roku wykazały, że grupą, która ma poczucie pewnej pustki kulturalnej jest grupa młodzieży w wieku gimnazjalnym. Stąd też projekt „Graffiti – sztuka miasta”, który zrealizowaliśmy wspólnie z Łódzkim Domem Kultury, aby tę młodzież włączyć w nasze działania. Również staramy się stworzyć atrakcyjną ofertę dla grupy ludzi aktywnych zawodowo, którzy z reguły mają bardzo mało czasu wolnego, oferując np. zajęcia taneczne czy zajęcia dla dzieci i rodziców. Dla starszych mieszkańców prowadzimy wymieniony już wyżej Uniwersytet III Wieku, który ma bardzo bogaty plan zajęć poczynając od nauki języków obcych, przez wykłady, zajęcia fitness, basen, różnego rodzaju zajęcia rozwojowe, jak psychologia czy informatyka. Uniwersytet cieszy się tak dużą popularnością, że mamy już listę rezerwową.

Ciekawym projektem wydaje się być Kulturalny Bank Pomysłów. Czy może Pani powiedzieć jak on funkcjonuje?
Zaprosiliśmy do współpracy animatorów, oferując im przede wszystkim nasze zaplecze do działań, które możemy logistycznie i organizacyjnie wspierać. Na bazie naszych doświadczeń z Kulturalnym Bankiem Pomysłów przygotowaliśmy wniosek do Narodowego Centrum Kultury i uzyskaliśmy dofinansowanie na realizację projektu „Dom Kultury+. Inicjatywy Lokalne.” Wpłynęło kilkanaście wniosków zgłoszonych przez stowarzyszenia i osoby indywidualne. Siedem z nich otrzymało dofinansowanie i po pozytywnym zaopiniowaniu przez NCK będą realizowane jesienią.

Czy każdy może zgłosić swój pomysł do Kulturalnego Banku Pomysłów?
Tak, z pomysłem może zgłosić się każdy. My go oczywiście weryfikujemy, aby nie dublować zajęć, szukać nowej formuły, aby nie powielać już realizowanych działań. Jeżeli tylko pomysł mieści się w zakresie działania MCK, jest czymś świeżym i wiemy, że spotka się z zainteresowaniem, to będzie on z pewnością zrealizowany.

Niedawno MCK obchodziło jubileusz. Może Pani podsumować te 40 lat działalności?

MCK zmieniało się tak, jak zmieniało się miasto, czasy i otoczenie w jakich ta placówka funkcjonowała. Nie każdy np. wie, że historia naszego kina sięga do początku XX w. Już wtedy było to miejsce, w którym gromadziła się społeczność i w której odbywały się różnego rodzaju imprezy kulturalne. Było to oczywiście w dużo mniejszej skali. W tej chwili jest to bardzo rozbudowana działalność. Na pewno milowym krokiem w historii naszej instytucji było oddanie budynku po przeprowadzonym gruntownym remoncie. Miejsce to jest teraz często obiektem podziwu gości i delegacji z innych ośrodków kulturalnych. A już w bliskim sąsiedztwie powstaje kolejny obiekt i ekspozycja PGE Giganty Mocy. To kolejne ogromne wyzwanie dla nas, ponieważ powstaje tam m.in. ekspozycja multimedialna i ogromna sala widowiskowa. Rozbudza to bardzo duże oczekiwanie również wobec MCK, gdyż naszym zadaniem jest stworzenie miejsca, które będzie tętniło życiem, będzie atrakcyjne i rozpoznawalne także w regionie.
Jesteśmy wciąż konstrukcją w procesie, wciąż się coś dzieje, cały czas dochodzą jakieś nowe zadania. Ale to bardzo dobrze, ponieważ nie chcemy stagnacji. Stawiamy na rozwój i nowe wyzwania.

Wieści Miejskie Centrum Kultury Bełchatów

Wieści Miejskie Centrum Kultury Bełchatów

Jak wygląda współpraca z innymi ośrodkami kulturalnymi w woj. łódzkim? Czy MCK działa tylko lokalnie czy również na rzecz całego regionu łódzkiego?

Robimy wiele, aby być właśnie elementem takiej układanki regionalnej. Moim zdaniem Bełchatów jest na tyle silnym ośrodkiem, że powinien istnieć w różnego rodzaju ważnych wydarzeniach kulturalnych o charakterze regionalnym, a nawet ogólnopolskim. W tym roku w Bełchatowie odbyła się inauguracja Festiwalu Kolory Polski, a 1 września to właśnie w naszym mieście odbędzie się inauguracja Łódzkich Spotkań Teatralnych. Wcześniej wspomniałam o projekcie „Graffiti – sztuka miasta”. Powstała także Regionalna Sieć Kin Cyfrowych Województwa Łódzkiego, której staramy się być bardzo aktywnym partnerem. Od września wspólnie z Łódzkim Domem Kultury będziemy realizować projekt „Kolorowa Lokomotywa”, dzięki któremu dzieci z bełchatowskich szkół podstawowych wezmą udział w różnych działaniach o charakterze artystycznym przy okazji poznając ciekawe miejsca regionu łódzkiego. Na drugą połowę października planowane jest w Bełchatowie posiedzenie Komisji Kultury Związku Miast Polskich, której jestem wiceprzewodniczącą. Chcemy w tym bardzo kompetentnym gronie z udziałem zaproszonych gości rozmawiać o niezwykle ważnym i trudnym temacie, jakim jest edukacja kulturalna i dramatycznie spadająca liczba odbiorców kultury.

Z jakimi problemami boryka się MCK?
Największym problemem jest szukanie formuły dotarcia do odbiorców. Generalnie spada zainteresowanie kulturą. My natomiast chcemy wyciągać ludzi z domu, budować poczucie wspólnoty. To jest chyba największe wyzwanie dla instytucji kulturalnych w tych czasach.
Stąd na przykład udział w projekcie Karta Rodziny 3 plus, ponieważ wiemy, że dla niektórych mieszkańców naszego miasta barierą udziału w kulturze są problemy finansowe.

Niedawno w Bełchatowie otworzyło się kino Helios, czy stanowi ono dla was konkurencję?
Oczywiście, ale staramy się budować własną ofertę. Wyświetlamy filmy, które w kinach sieciowych nie są pokazywane, np. filmy dokumentalne. Prowadzimy DKF, Bełchatowską Akademię Filmową. Staramy się młodych ludzi edukować, wypełniać tę misję kina lokalnego, która może być pewną alternatywą dla kina sieciowego.

Czy MCK wspiera lokalnych artystów?
Staramy się pomagać artystom z terenu Bełchatowa, tym którzy mieszkają tu nadal, jak i tym którzy wyjechali. Zabiegamy o to, aby artyści pochodzący z naszego miasta współpracowali z nami. Chcemy, aby pokazywali bełchatowianom, że można spełniać swoje marzenia nawet jeśli pochodzi się z małej miejscowości; że w Bełchatowie można zdobyć solidne i gruntowne podstawy do dalszej edukacji i kariery. Przykładem tutaj mogą być Radek Garncarek czy Kasia Paradecka, bełchatowianie, aktorzy, absolwenci szkół teatralnych, na stałe mieszkający w innych miastach, którzy biorą udział w projekcie „DICTAT”. W kwietniu odwiedzili nas także tancerze z austriackiej szkoły tańca w Linz, którzy przyjechali na zaproszenie swoich bełchatowskich przyjaciół, tancerzy Agnieszki Pędziwiatr i Rafała Pierzyńskiego.

Jakie są propozycje MCK na wakacje?
Przede wszystkim warsztaty o bardzo różnorodnej tematyce w ramach projektu dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury, „Młodzież w ruchu. Atrakcje i Art:akcje”. Projekt ten zakończy się dużym finałem 17 i 18 sierpnia. Druga połowa sierpnia to natomiast „Lato w Teatrze”, projekt realizowany wspólnie z teatrem „Wiczi” z Torunia.

Dziękujemy za rozmowę.
Rozmawiali:
Julita Kupś-Szczygieł
Justyna Pająk