Bełchatowski skwer doczekał się nazwy

Wieści Bełchatów skwer im. Jana Pawła II

Zieleniec na os. Dolnośląskim, na którym stanie popiersie Papieża Polaka, otrzymał nazwę imienia Jana Pawła II.

Skwer u zbiegu ulic Edwardów i Wyszyńskiego w Bełchatowie był już tak nazywany przez mieszkańców, ponieważ od kilku lat rośnie tam Dąb Papieski. Decyzją Rady Miejskiej z dnia 27 września br. zieleniec ten będzie oficjalnie nosić nazwę im. Jana Pawła II.
Obok Dębu Papieskiego, stanie również popiersie papieża, przekazane przez węgierskich artystów z partnerskiego Csongrádu. Rzeźba wraz z tablicą pamiątkową stanie na kamiennym cokole. Pojawią się także elementy małej architektury – ławki i kosze. Ideą przedsięwzięcia jest, by skwer Jana Pawła II stał się miejscem spotkań religijnych, osobistych modlitw mieszkańców, a przede wszystkim inspiracji duchowej i twórczej.

Samorząd wspólnie z Dekanatem Bełchatowskim, z inicjatywy Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, czynią starania, aby błogosławiony Jan Paweł II został Patronem Miasta Bełchatowa. – Jan Paweł II jest Honorowym Obywatelem Bełchatowa i byłoby niewątpliwie wielką wartością, gdyby stał się także patronem naszego Miasta. Miejmy jednak świadomość, że inicjatywa Stowarzyszenia dopiero otwiera pewną procedurę, a decyzje leżą poza samorządem lokalnym – mówi Marek Chrzanowski, Prezydent Miasta Bełchatowa.
Uchwałę intencyjną w powyższej sprawie Rada Miasta podjęła kilka miesięcy temu. Miejscy urzędnicy czekają teraz na decyzję Watykanu.
FOT. UM Bełchatów