Bezpieczna droga do szkoły

Wieści bezpieczna droga

Wraz z początkiem roku szkolnego wielu milusińskich po raz pierwszy w życiu wyruszy samodzielnie na ulicę, aby dotrzeć do szkoły. Po zakończeniu wakacji wzrośnie natężenie ruchu na drogach naszego województwa. Ze względu na szereg niebezpieczeństw zagrażających najmłodszym, jak co roku, policjanci działając w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” podejmą działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa. Tegoroczna akcja będzie odbywała się w dniach od 3 do 7 września 2012r.

Głównymi założeniami akcji „Bezpieczna droga do szkoły” są:
-zmniejszenie zagrożenia bezpieczeństwa dzieci poprzez zdyscyplinowanie zachowań kierujących, popełniających wykroczenia (szczególnie w rejonach szkół)
-zwrócenie uwagi na respektowanie przepisów ruchu drogowego (m.in. prawidłowy postój i parkowanie, nie przekraczanie dozwolonej prędkości itp.) przez rodziców i opiekunów dowożących dzieci do szkół własnym środkiem transportu,
-spowodowanie poprawnego poruszania się młodych uczestników ruchu ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię
-zapewnienie bezpieczeństwa dzieci dojeżdżających do szkół autobusami (tzw. gimbusami) poprzez kontrole stanu technicznego tych pojazdów oraz sprawdzenia trzeźwości kierujących
-stanowcze reagowanie na nieprawidłowości w stanie technicznym pojazdów przewożących dzieci
-wyeliminowanie braków i usterek w oznakowaniu oraz kontrola technicznych środków zabezpieczających na drogach w pobliżu szkół
-sprawdzenie jakości pracy tzw. „Strażników szkolnych” pracujących na przejściach dla pieszych w rejonach szkół oraz zgodności ich ubioru z obowiązującymi przepisami.

Realizacja tych działań podzielona została na trzy etapy:

I etap – przeprowadzona jeszcze w czasie wakacji lustracja dróg wokół szkół pod kątem oznakowania i urządzeń zabezpieczających.
II etap – patrole Policji i Straży Gminnej/Miejskiej nadzorujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym przed wytypowanymi szkołami w dniach 3-7 września 2012.
III etap – spotkania profilaktyczne w szkołach podstawowych, głównie z uczniami klas pierwszych, realizowane przez policjantów oraz funkcjonariuszy Straży Gminnej/Miejskiej.

Zwracamy się z apelem do rodziców i opiekunów aby poprzez systematyczne rozmowy z dziećmi na temat zagrożeń i sposobów ich unikania a przede wszystkim poprzez dawanie dobrego przykładu swoim zachowaniem odpowiednio przygotowali dziecko do samodzielności. Pamiętajmy, że dla naszych pociech jesteśmy największym autorytetem i to od nas dziecko najwięcej się uczy. Bardzo często najmłodsi nie zdając sobie sprawy z zagrożenia, zachowują się nierozważnie i niebezpiecznie. Złe nawyki wyniesione z domów rodzinnych, w wielu przypadkach, powodują wzrost zagrożenia i niestety kończą się tragicznie.

Więcej informacji o policyjnej akcji w zakładce „Bezpieczna szkoła” na stronie:
http://www.lodzka.policja.gov.pl/content/view/8012/385/

Źródło: http://www.rawa-mazowiecka.policja.gov.pl/