„Bezpieczna droga do szkoły”

Ze względu na szereg niebezpieczeństw zagrażających najmłodszym, jak co roku, policjanci działając w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” podejmą działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa. Tegoroczna akcja będzie odbywała się w dniach od 3 do 7 września 2012 r.

Głównymi założeniami akcji „Bezpieczna droga do szkoły” są:

-zmniejszenie zagrożenia bezpieczeństwa dzieci poprzez zdyscyplinowanie zachowań kierujących, popełniających wykroczenia (szczególnie w rejonach szkół)
-zwrócenie uwagi na respektowanie przepisów ruchu drogowego (m.in. prawidłowy postój i parkowanie, nie przekraczanie dozwolonej prędkości itp.) przez rodziców i opiekunów dowożących dzieci do szkół własnym środkiem transportu,
-spowodowanie poprawnego poruszania się młodych uczestników ruchu ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię
-zapewnienie bezpieczeństwa dzieci dojeżdżających do szkół autobusami (tzw.gimbusami) poprzez kontrole stanu technicznego tych pojazdów oraz sprawdzenia trzeźwości kierujących
-stanowcze reagowanie na nieprawidłowości w stanie technicznym pojazdów przewożących dzieci
-wyeliminowanie braków i usterek w oznakowaniu oraz kontrola technicznych środków zabezpieczających na drogach w pobliżu szkół
-sprawdzenie jakości pracy tzw. „Strażników szkolnych” pracujących na przejściach dla pieszych w rejonach szkół oraz zgodności ich ubioru z obowiązującymi przepisami.

Realizacja tych działań podzielona została na trzy etapy:

I etap – przeprowadzona jeszcze w czasie wakacji lustracja dróg wokół szkół pod kątem oznakowania i urządzeń zabezpieczających.
II etap – patrole Policji i Straży Gminnej/Miejskiej nadzorujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym przed wytypowanymi szkołami w dniach 3-7 września 2012.
III etap – spotkania profilaktyczne w szkołach podstawowych, głównie z uczniami klas pierwszych, realizowane przez policjantów oraz funkcjonariuszy Straży Gminnej/Miejskiej.

Więcej informacji o akcji „Bezpieczna droga do szkoły” na stronie www.lodzka.policja.gov.pl