Bezpłatna utylizacja azbestu w Piotrkowie

Wieści_eternit

W Piotrkowie Trybunalskim można bezpłatnie utylizować wyroby zawierające azbest. Bezpłatna utylizacja odbywa się w ramach ramach realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2010 – 2032”.

Urząd Miasta w ramach pomocy dla mieszkańców Piotrkowa Tryb., którzy chcą wymienić stare i zniszczone pokrycia dachowe wykonane z tzw. eternitu (zawierające azbest) organizuje bezpłatny odbiór tych odpadów z nieruchomości oraz ich transport na zalegalizowane specjalistyczne składowisko i utylizację. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z Referatem Ochrony Środowiska i Rolnictwa, telefonicznie pod nr 44 732 18 46 lub osobiście ul. Szkolna 28 pok. 55.
www.piotrkow.pl