Bezpłatna utylizacja azbestu

Wieści_eternit

Mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego mają możliwość bezpłatnej utylizacji wyrobów zawierających azbest.

Dla mieszkańców Piotrkowa, którzy chcą wymienić stare pokrycia dachowe wykonane z tzw. eternitu, Urząd Miasta organizuje bezpłatny odbiór tych odpadów z nieruchomości, ich transport na zalegalizowane specjalistyczne składowisko oraz utylizację. W celu szczegółowych informacji należy skontaktować się z Referatem Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Akcja realizowane jest w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2010– 2032”.

www.piotrkow.pl