Bezpłatne leki dla seniorów

paragraf

Sejm uchwalił ustawę, która wprowadza bezpłatne leki dla osób po 75. roku życia.

Według danych statystycznych seniorzy konsumują ok. 40 opakowań leków rocznie. Niestety starsze osoby mają ze względów ekonomicznych największy problem z dostępem do leków.
Dlatego też wprowadzenie bezpłatnych leków dla osób po 75. roku życia ma pokonać finansową barierę pacjentów w dostępie do leków.
Warto zaznaczyć, że do wypisywania bezpłatnych leków uprawnieni będą lekarze POZ, ponieważ to oni najlepiej znają stan zdrowia swoich pacjentów i wiedzą, jakie leki muszą i mogą przyjmować w konkretnej chorobie. Jak podaje ministerstwo zdrowia, na liście bezpłatnych leków znajdą się przede wszystkim te stosowane w chorobach przewlekłych. A zatem będą to leki stosowane w takich chorobach jak: schorzenia kardiologiczne, reumatologiczne, urologiczne, czyli te które stanowią ciągły problem osób w starszym wieku.
Ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, Sejm uchwalił 18 marca br. Teraz ustawa zostanie przekazana do Senatu.