Bezpłatne spotkania informacyjne o funduszach unijnych

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”. Spotkanie odbędzie się 22 kwietnia 2015 r. (tj. środa) w godzinach 12:15-15:15 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 15, I piętro.

Więcej informacji oraz dokumenty aplikacyjne znajdują się pod adresem :

http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/spotkania-informacyjne/spotkanie_informacyjne_popc_22042015

Lokalny Punk Informacyjny zaprasza również do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020”. Spotkanie odbędzie się 22 kwietnia 2015 r. (tj. środa) w godzinach 9:00-12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 15, I piętro.
Więcej informacji oraz dokumenty aplikacyjne znajdują się pod adresem :

http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/spotkania-informacyjne/spotkanie_informacyjne_poir_belchatow_22042015

Spotkania poprowadzi specjalista ds. Funduszy Europejskich z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Bełchatowie. W spotkaniach mogą wziąć udział osoby z terenu Podregionu Wschodniego Województwa Łódzkiego (tj. powiatów: bełchatowskiego, opoczyńskiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego, tomaszowskiego i miasta na prawach powiatu – Piotrkowa Trybunalskiego).

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu, należy wysłać formularz zgłoszeniowy na adres LPIBelchatow@lodzkie.pl, bądź osobiście dostarczyć go do siedziby LPI w Bełchatowie, do dnia 21 kwietnia 2015 r., do godz. 12.00. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
W przypadku pytań, kontakt pod numerem telefonu: 44 633 34 63 lub 44 633 05 13.

Szczegółowe informacje nt. spotkania można uzyskać w:

Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Bełchatowie

ul. Kościuszki 17, 97-400 Bełchatów

tel.: 44 633 34 63, 44 633 05 13

e-mail: LPIBelchatow@lodzkie.pl