Bezpłatne szkolenie wolontariackie

Wieści szkolenie wolontariackie

9 marca 2013r o godzinie 11.30 na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego filia w Piotrkowie Trybunalskim odbędzie się bezpłatne szkolenie wolontariackie I stopnia.

Dużym zainteresowaniem mieszkańców naszego regionu cieszy się powołane w ostatnim czasie przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży HARC PIOTRKOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU.

Już ponad 70 osób zgłosiło się na pierwsze bezpłatne szkolenie wolontariackie I stopnia, które odbędzie się dnia 9 marca 2013r o godzinie 11.30 w UJK w Piotrkowie Trybunalskim.

Szkolenie I stopnia jest podstawowym szkoleniem dla wszystkich chętnych osób i upoważnia wolontariuszy, którzy uzyskali zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu do korzystania z kolejnych bezpłatnych szkoleń, jakie będą organizowane przez Piotrkowskie Centrum Wolontariatu.

To pierwsze tego typu szkolenie organizowane przez Piotrkowskie Centrum Wolontariatu dla wszystkich chętnych mieszkańców naszego regionu.

W najbliższym czasie odbędzie się jeszcze cykl bezpłatnych szkoleń podnoszących kwalifikacje dla wszystkich zarejestrowanych wolontariuszy PCW.
Szczegóły na www.wolontariat.harc.com.pl