Bezrobocie zmniejszyło się, ale…

Wieści Powiatowy Urząd Pracy

W lipcu odnotowano spadek bezrobocia. Nie wiemy jednak jak pogarszające się stosunki handlowe z Rosją wpłyną na jego poziom w kolejnych miesiącach.

Liczba bezrobotnych w lipcu zmniejszyła się o 1,2 pkt. proc. w stosunku do czerwca i aż o 10,2 pkt proc. w stosunku do lipca zeszłego roku. Obecnie w rejestrach urzędów pracy pozostaje wpisanych niespełna 1880 tys. bezrobotnych. Stopa bezrobocia wyniosła w lipcu 11,9%. Oznacza to spadek o 0,1 pkt. proc w stosunku do czerwca oraz o 1,2 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego roku.
Malejący w miesiącach letnich poziom bezrobocia jest przewidywalnym, występującym corocznie zjawiskiem, wynikającym z rosnącego zapotrzebowania na tzw. pracowników sezonowych. Jest to widoczne na podstawie liczby zgłaszanych do urzędów wolnych miejsc pracy. W lipcu zgłoszono ich aż 95,7 tys. o niemal 12 tys. więcej niż w czerwcu. W związku z tym należy się spodziewać, że poziom bezrobocia może jeszcze spaść w kolejnych miesiącach o ok. 0,1-0,2 pkt. proc.
Niemniej, informacje napływające z gospodarki, w tym zwłaszcza możliwe dalsze obniżanie poziomu eksportu w związku z pogarszającymi się stosunkami handlowymi z Rosją, mogą wymagać weryfikacji wcześniejszych prognoz odnośnie dalszego rozwoju sytuacji na rynku pracy do końca tego roku.
Ostatnie wydarzenia związane z sankcjami nałożonymi na Rosję przez Unię Europejską i rosyjskie embargo na polskie produkty żywnościowe mogą znacznie skomplikować sytuację.
ZBW