Biała Rawska buduje

Biała Rawska inwestycje

Nowe drogi, kanalizacja, a do tego granty dla sołtysów. Umowy na dofinansowanie projektów podpisali w piątek wicemarszałkowie województwa Artur Bagieński i Dariusz Klimczak z burmistrzem gminy Wacławem Adamczykiem.

Na budowę sieci wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Błażejewicach gmina otrzymała prawie 2 mln zł. Pieniądze pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i mogły zostać przyznane dzięki poszerzeniu przez Zarząd Województwa Łódzkiego listy beneficjentów tegorocznych konkursów na pieniądze unijne wspierające gospodarkę wodno-ściekową.
Burmistrz wyjechał z Łodzi również z dofinansowaniem do budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Biała Rawska otrzymała prawie 60 tys. zł, co stanowi 60 procent inwestycji.
Zadowoleni mogą być również mieszkańcy Wólki Lesiewskiej i Jelitowa z terenu gminy. Projekty realizowane na ich terenie otrzymały wsparcie z puli przeznaczonej przez samorząd województwa na tzw. granty sołeckie. Sołtys Jelitowa Rafał Ryszka był obecny przy podpisywaniu umowy na dofinansowanie wyposażenia świetlicy wiejskiej, która powstała dzięki przystosowaniu na ten cel budynku po sklepie spożywczo-przemysłowym.