Brzeziny: Program „MALUJE-MY”

Wieści malujemy Brzeziny

W maju 2013 roku młodzież ucząca się w Gimnazjum w Rogowie wystąpiła do Dyrektora Szkoły z inicjatywą mającą na celu poprawę estetyki w najbliższym sąsiedztwie szkoły polegającej na zamalowaniu wulgarnych napisów.
Napisy zostały naniesione na obiekty będące w zarządzaniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Dyrektor zwrócił się z prośbą o pomoc do Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach. W wyniku prowadzonych rozmów nawiązano kontakt z przedstawicielem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W efekcie młodzież inicjująca te działania w maju 2013 roku zamalowała w sąsiedztwie szkoły jedną z budek transformatorowych z naniesionymi na nią napisami wulgarnymi.
Przedstawiciele szkoły, kolei oraz policji przy wsparciu Wójta Gminy Rogów przeprowadzili szereg spotkań, w trakcie których pojawił się pomysł programu profilaktycznego mającego na celu poprawę bezpieczeństwa oraz estetyki na terenie gminy Rogów. Ideę tą dyrektor szkoły wraz z przedstawicielka PKP oraz funkcjonariuszami KPP w Brzezinach, we wrześniu 2013 roku przedstawili uczniom na spotkaniu z samorządem. Zapał młodzieży mimo okresu wakacyjnego nie osłabł.
Zaowocowało to stworzeniem przez jedną z uczennic Gimnazjum logo programu – kolorowej lokomotywy z nazwą szkoły oraz programu, wpisanej w okrąg z czerwonym otokiem. Na podstawie zaprojektowanego logo przy wsparciu Wójta Gminy Rogów stworzono szablon umożliwiający młodzieży łatwiejsze wykonanie zainicjowanego przez nią pomysłu.
Inauguracja programu. „MALUJE – MY”, miała miejsce w dniu 18 grudnia 2013 roku.
Przewodnicząca samorządu uczniowskiego Aleksandra Kuchta, obok dyrektora ZS w Rogowie – Radosława Kubickiego, Wójta Gminy Rogów – Daniela Kołady, Naczelnik Działu ds. Eksploatacji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Elżbiety Budki, przedstawiciela Stowarzyszenia Przyjaciół Rogowa, będącego jednocześnie przewodniczącym Rady Rodziców Inezy Syrek oraz Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Brzezinach mł. insp. Cezarego Petrus ogłosiła rozpoczęcie programu. Przedstawiciele szkoły, uczniów, samorządu, mieszkańców, kolei oraz Policji złożyli odciski dłoni na przygotowanej karcie (na wzór logo programu „Wspólne Osiedla”) jako symbol zjednoczenia całej społeczności Gminy Rogów we wspólnym celu jakim jest bezpieczeństwo.
Po uroczystej inauguracji, mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, młodzież w towarzystwie zaproszonych przez siebie osób udała się w rejon przejazdu kolejowego na drodze krajowej K-72 w miejscowości Rogów. Przy pomocy zaprojektowanego przez siebie szablonu oraz farb w sprayu nanieśli na budkę dróżnika przygotowany przez siebie projekt z umieszczonym nad nim napisem „Bezpieczny przejazd. Zatrzymaj się i żyj”.
Inicjatywa wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród osób przemieszczających się drogą na trasie Łódź – Warszawa.
Efekt projektu wykonanego przez uczniów przerósł najśmielsze oczekiwania zebranych osób. Na wiosnę 2014 roku będzie kontynuowany oraz rozszerzony o inne tematy związane z bezpieczeństwem, nie tylko w rejonie przejazdów kolejowych, ale także przystanków autobusowych i w swoim miejscu zamieszkania.

KWP Łódź