Chwała Zwyciężonym!

Wieści Okładka Gloria Victis 1863

Wielkimi krokami zbliża się finalizacja projektu upamiętnienia 150. rocznicy Powstania Styczniowego 1863 r.

W związku z tegorocznymi obchodami 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim podjęło szereg inicjatyw o charakterze kulturalnym i naukowym. Spośród nich wymienić można szereg wystaw (w tym wystawę on-line na stronie internetowej archiwum), odczytów i prelekcji, artykułów historycznych w regionalnej prasie, itp.
Ukoronowaniem całorocznych starań jest publikacja naukowa pt. „Gloria Victis 1863 r., Studia i szkice z dziejów Powstania Styczniowego”. W liczącym 22 artykuły naukowe wydawnictwie odnaleźć można szereg materiałów odnoszących się do regionalnego wymiaru historii – wydarzeń mających miejsce w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego, Tomaszowa Mazowieckiego, Radomska, Bełchatowa czy Opoczna. Autorami prac są zawodowi archiwiści, historycy i muzealnicy. Dzięki prowadzonym przez nich badaniom omówienia doczekało się wiele interesujących źródeł historycznych z zasobów zarówno Archiwów Państwowych, jak i ze zbiorów muzealnych. Zróżnicowany w swej treści bogaty materiał, stanowi o znacznej wartości poznawczej publikacji. Z pewnością okaże się ona cennym uzupełnieniem każdej biblioteki i znajdzie swe miejsce w domowych zbiorach każdego miłośnika historii.
Książka, której redaktorem jest dr Tomasz Matuszak (dyrektor Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim), opracowana została w ramach projektu edukacyjnego, realizowanego wspólnie z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych. Dzięki jej patronatowi oraz wsparciu finansowemu, prace nad omawianą publikacją weszły w ostateczną, finalną fazę. Już niebawem będzie ona dostępna szerokiemu gronu Czytelników. Zapraszamy do śledzenia dalszych informacji, na temat ukazania się i dystrybucji naukowo-kulturalnego pomnika, ufundowanego przez współczesnych – minionym Bohaterom.