Czy będzie punk egzaminacyjny kierowców w Bełchatowie?

Wieści spotkanie Szczepana Chrzęsta z przedstawicielami szkół nauki jazdy

Szczepan Chrzęst, starosta bełchatowski, spotkał się z przedstawicielami bełchatowskich szkół nauki jazdy zrzeszonymi w Stowarzyszeniu Ośrodków Szkolenia Kierowców i Instruktorów Regionu Piotrkowskiego. Tematem spotkania było kwietniowe wystąpienie starosty do marszałka województwa z wnioskiem o utworzenie w Bełchatowie punktu egzaminacyjnego dla kierowców na kategorie A oraz B.

– Póki co do marszałka wysłałem intencyjne pismo, informujące o naszej inicjatywie utworzenia w Bełchatowie filii ośrodka egzaminowania kierowców – mówi starosta. – Czekamy teraz aż zacznie obowiązywać ustawa pozwalająca na przeprowadzanie egzaminów na prawo jazdy kategorii A i B w czterdziestu miastach prezydenckich, w tym między innymi w Bełchatowie. Wtedy osobiście udam się do marszałka województwa łódzkiego rozmawiać o WORDzie w Bełchatowie.

– Zdecydowanie popieramy tworzenie nowych ośrodków egzaminowania – mówi Janusz Kuśmierek, prezes Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców i Instruktorów Regionu Piotrkowskiego. – Przemawiają za tym względy społeczno – ekonomiczne. Mamy już przygotowane stanowisko popierające działania starosty bełchatowskiego w tym zakresie, w którym wymieniamy wiele argumentów popierających ten pomysł. Najważniejszym jest większa dostępność ośrodka egzaminowania dla społeczeństwa. Gdyby taki punkt powstał w Bełchatowie, mieszkańcy powiatu bełchatowskiego nie musieliby egzaminu na prawo jazdy zdawać w odległym o ponad dwadzieścia kilometrów Piotrkowie Trybunalskim lub Łodzi czy Sieradzu. Ponadto wiele osób z gmin sąsiadujących z nami powiatów zapewne wybrałoby Bełchatów na miejsce egzaminu.

W kwietniu Sejm uchwalił ustawę, która pozwala na przeprowadzanie egzaminów na prawo jazdy kategorii A i B w czterdziestu miastach prezydenckich, w tym między innymi w Bełchatowie. Po przyjętych poprawkach Senatu, ustawa czeka na podpis Prezydenta RP. O lokalizacji nowych WORD-ów będą decydować marszałkowie.

– W naszym powiecie rocznie około pięciu tysięcy osób zdobywa uprawnienia do kierowania pojazdami – mówi Szczepan Chrzęst. – Tak duża liczba jest dobrym argumentem do utworzenia ośrodka egzaminowania w Bełchatowie, kandydatom na kierowców zaoszczędzi czas, bo na jazdy szkoleniowe i sam egzamin nie trzeba będzie już jeździć do Piotrkowa, czy innych miast gdzie obecnie znajdują się Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego.

Na terenie powiatu bełchatowskiego działają 24 ośrodki nauki jazdy. Każdego roku wydział komunikacji bełchatowskiego starostwa wydaje około pięciu tysięcy praw jazdy i rejestruje około dziesięciu tysięcy pojazdów.

– Bełchatów jest dobrym miastem do egzaminowania, można tu wykonywać wszystkie zadania egzaminacyjne – dodaje Józef Kowalski, właściciel szkoły nauki jazdy. – Wiele lat temu to właśnie w Bełchatowie zdawało się egzamin, mimo że miasto było dużo mniejsze. Należy pamiętać, że na jazdę szkoleniową zawsze można wyjechać do Łodzi i tam oswoić się na przykład ze zwiększonym ruchem i dużymi skrzyżowaniami z torowiskami tramwajów.

– A po Bełchatowie wbrew pozorom łatwo się nie jeździ – dodaje Zbigniew Hyży, właściciel szkoły nauki jazdy. – Infrastruktura drogowa i natężenie ruchu jest wystarczające do nabycia odpowiednich umiejętności kierowcy.

Nowa ustawa nie zakłada tworzenia nowych WORD-ów, a jedynie punktów egzaminacyjnych niezbędnych do zdawania egzaminów. W Polsce jak na razie jeden punkt egzaminacyjny obsługuje 700 tysięcy mieszkańców, podczas gdy na przykład w Irlandii na jeden ośrodek przypada 90 tysięcy mieszkańców, a w Wielkiej Brytanii przypada 150 tysięcy mieszkańców.

foto Starostwo Powiatowe w Bełchatowie