Piotrków: Darmowa godzina parkowania dla niepełnosprawnych

13 lutego w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta odbyło spotkanie robocze w sprawie zmian w Strefie Płatnego Parkowania. Dyskusja była efektem spotkania środowiska osób niepełnosprawnych z piotrkowskimi urzędnikami magistratu.

– Przyjęcie jednego z rozwiązań zaproponowanych przez osoby niepełnosprawne, tj. godzina darmowego parkowania na wszystkich miejscach w Strefie to najważniejszy efekt spotkania – podkreśla Adam Karzewnik, wiceprezydent Piotrkowa. – Rozpoczynamy prace nad kształtem tej uchwały. Chcemy jej projekt przedstawić przed komisje Rady Miasta oraz na lutową sesję – zaznacza Adam Karzewnik.
Po proponowanych zmianach darmowa godzina parkowania w Strefie będzie możliwa pod warunkiem posiadania karty do tego uprawniającej. Dodatkowo w pojeździe konieczne będzie umieszczenie specjalnego zegara. Niepełnosprawny w momencie zaparkowania nastawi zegar na godzinę, a po jej upływie będzie miał obowiązek nabycia biletu według normalnych zasad.

UM Piotrkowa Tryb.