Darmowy listopad w rezydencjach królewskich

W ramach akcji „Darmowy listopad” w Zamku Królewskim w Warszawie, Muzeum Łazienkach Królewskich, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i w Zamku Królewskim na Wawelu przez cały miesiąc będzie można skorzystać z bezpłatnych lekcji, warsztatów, pokazów czy spacerów tematycznych.

Zamek Królewski w Warszawie oferuje uczniom na wszystkich etapach edukacji bezpłatne lekcje muzealne, których tematyką będzie życie codzienne i odświętne na dworze królewskim. Zamek Królewski – Muzeum w Warszawie był nie tylko siedzibą monarchy, członków jego rodziny, licznego grona dworzan królewskich, ale także rezydowali tu najważniejsi urzędnicy państwowi, przebywali dostojnicy kościelni, wreszcie co pewien czas zbierali się na obradach posłowie i senatorowie z całej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Rezydencja królewska była miejscem gdzie kwitło życie dworskie i artystyczne, odbywały się wystawne gale i przyjęcia, podejmowano ambasadorów i posłów, zapadały najważniejsze decyzje dotyczące polityki wewnętrznej i zagranicznej monarchii polsko-litewskiej. Z drugiej zaś strony na dworze królewskim pracowało kilkuset służących i rzemieślników, którzy codziennie starali się sprostać licznym obowiązkom i pomóc władzy w wypełnianiu jego powinności.
Tematy muzealnych lekcji będą nawiązywać do tych dwóch – funkcjonujących w Zamku Królewskim – światów.

Muzeum Łazienki Królewskie w ramach akcji „Darmowy listopad” przygotowało zwiedzanie, finisaż wystawy, oprowadzanie po Plerschu, lekcje, warsztaty dla rodzin, pokazy w Królewskiej Formierni czy wspólne śpiewanie patriotycznych pieśni.

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zaplanowało w sumie 200 lekcji, warsztatów i spacerów tematycznych. Tematy spotkań będą wybierane na bieżąco, tak by dopasować go do indywidualnych potrzeb grupy.

Zamek Królewski na Wawelu przeprowadzi 100 bezpłatnych lekcji i warsztatów muzealnych na różne tematy. Podczas spotkań uczestnicy zapoznają się m.in. z historią Wawelu, a także codziennym życiem, tańcem i muzyką na wawelskim dworze. W każdej lekcji będzie mogła wziąć udział 30-osobowa grupa.
Źródło: MKiDN