Dofinansowanie na dokształcanie najmłodszych

Wieści łódzkie nabiera predkość

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego nasze miasto przystępuje do realizacji projektu „Program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów klas I-III z piotrkowskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację nauczania”.

 

Wieści łódzkie nabiera predkość

Wieści Łódzkie nabiera predkości

 

Obejmie on 11 piotrkowskich publicznych szkół podstawowych i skierowany jest do blisko ośmiuset uczniów.
Celem projektu jest wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych poprzez indywidualne podejście do ucznia w trakcie procesu kształcenia. Program zakłada przeprowadzanie zajęć, które mają być kontynuacją pracy wykonywanej w ramach obowiązków szkolnych. Wśród nich znajdą się m. in. zajęcia logopedyczne, dodatkowe lekcje dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz w zdobywaniu umiejętności matematycznych, a także gimnastyka korekcyjna.
Nie zabraknie również lekcji rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych. Dzieci będą mogły korzystać m.in. z zajęć matematycznych, artystyczno-teatralnych, plastycznych, czy sportowych.

Na realizację programu piotrkowski magistrat pozyskał 509 069,27 zł dofinansowania. Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki zostaną przeznaczone na doposażenie bazy szkół w materiały dydaktyczne i sprzęt multimedialny oraz zakup specjalistycznego oprogramowania do diagnozowania i korygowania wad wymowy i dysleksji. Zakupiona zostanie także specjalistyczna aparatura do terapii Biofeedback, która będzie służyła dzieciom w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym.