Dotacje na miejsca pracy

dotacje_na_miejsca_pracy

Chcesz zatrudnić pracownika w fundacji, stowarzyszeniu, spółdzielni socjalnej? Chcesz zapewnić miejsce pracy sobie i innym, łącząc prowadzenie biznesu z działalnością społeczną?

Możesz to zrobić tworząc przedsiębiorstwo społeczne (np. spółdzielnię socjalną bądź spółkę not for profit). Zastanawiasz się czy dasz radę? Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) pomoże w realizacji Twojego pomysłu.
Jeśli prowadzisz lub chcesz prowadzić przedsiębiorstwo społeczne, szukasz pracy lub planujesz ekonomizację działalności swojej organizacji – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej oferuje bezzwrotną dotację na utworzenie miejsca pracy w wysokości do 20.000,00 zł (na jedno miejsce pracy), wraz ze wsparciem szkoleniowo-doradczym. Istnieje możliwość pozyskania dotacji na maksymalnie 6 miejsc pracy.
Nowo powstające przedsiębiorstwa społeczne, poza wsparciem inwestycyjnym (w wysokości 20.000 na utworzenie jednego miejsca pracy) mogą dodatkowo skorzystać ze wsparcia pomostowego (1.850 zł przez pierwsze 6 miesięcy działalności oraz możliwość przedłużenia wsparcia finansowego w wysokości 1.300 zł na kolejne 6 miesięcy). Wsparcie pomostowe można przeznaczyć na opłatę składek ZUS, czynsz za lokal, czy też na promocję działalności.
Uruchamiamy nabór formularzy zgłoszeniowych dla osób indywidualnych oraz osób prawnych zainteresowanych uzyskaniem bezzwrotnej dotacji na utworzenie miejsca pracy w nowo powstałym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym. Nabór potrwa od 15 czerwca do 11 lipca 2016 r.
Kto może ubiegać się o bezzwrotne wsparcie finansowe?
• osoby fizyczne oraz osoby prawne zmierzające do utworzenia nowego przedsiębiorstwa społecznego,
• przedsiębiorstwa społeczne,
• podmioty ekonomii społecznej (fundacje, stowarzyszenia nie prowadzące działalności gospodarczej), wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne (tj. podjęcia działalności ekonomicznej).
Wsparcie finansowe udzielane jest na utworzenie nowych miejsc pracy dla osób:
• bezrobotnych, w tym najbardziej oddalonych od rynku pracy (zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym),
• niepełnosprawnych,
• pozostających w trudnej sytuacji życiowej.

Osobom i podmiotom zainteresowanym skorzystaniem ze wsparcia finansowego i szkoleniowo-doradczego na utworzenie nowego miejsca pracy oferowane będą bezpłatne doradztwo finansowo-księgowe, prawne, a także biznesowe w zakresie przygotowania formularza zgłoszeniowego. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt: Aleksandra Podkońska, aleksandra.podkonska@inspro.org.pl, 519 300 647, 42 630 17 49.
Dodatkowe informacje, a także formularze zgłoszeniowe można również znaleźć na stronie: www.centrumklucz.pl