Droga powiatowa Słok-Biłgoraj do remontu

Wieści droga do elektrowni

Dobra wiadomość dla kierowców korzystających z drogi powiatowej Słok – Biłgoraj, która obecnie znajduje się w złym stanie technicznym. Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie ogłosił przetarg na modernizację nawierzchni drogi, rowów przydrożnych oraz poboczy. Prace remontowe rozpoczną się już w tym roku.

– Wbrew złowieszczym prognozom niektórych radnych, mimo braku dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, wbrew wprowadzonej ustawie o redukcji niektórych obciążeń w gospodarce, która uszczupliła tegoroczny budżet powiatu o prawie 7 milionów złotych, rozpoczniemy w tym roku remont tego odcinka – mówi Szczepan Chrzęst, starosta bełchatowski. – Droga ta prowadzi do największej w Europie kopalni węgla brunatnego oraz opalanej tymże węglem elektrowni, wytwarzającej dwadzieścia procent krajowej energii. Codziennie przejeżdża nią wiele tysięcy pojazdów jadących do kopalni, elektrowni i zakładów usytuowanych w pobliskich strefach przemysłowych. Budowa nowego bloku energetycznego na terenie elektrowni spowodowała znaczne zniszczenia na wielu drogach powiatowych, w wyniku przemieszczania się setek samochodów ciężarowych obsługujących tą potężną inwestycję, jednakże droga Słok – Biłgoraj ucierpiała najbardziej i trzeba ją po prostu odbudować.

W ramach prac na spękaną nawierzchnię bitumiczną, położone zostaną warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej a następnie 4-centymetrowy „dywanik” asfaltowy. Przydrożne rowy będą oczyszczone i na nowo wyprofilowane, pobocza zostaną utwardzone. Wymienione zostaną wszystkie znaki drogowe, na nawierzchni drogi pojawi się oznakowanie poziome (pasy, linie).

– Na czas remontu droga powiatowa na odcinku Słok – Biłgoraj, zgodnie z podjętymi ustaleniami z organem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i zarządzanie ruchem, zostanie czasowo całkowicie wyłączona z ruchu – mówi Tomasz Kijanka, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie. – Inwestycję planuje się zrealizować najpóźniej do czerwca 2014 roku.

Powiat bełchatowski złożył wniosek o dofinansowanie remontu tej ważnej drogi w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Niestety wniosek nie otrzymał wystarczającej liczby punktów, niezbędnej aby otrzymać wspomnianą dotację.
W roku 2013 powiat zamierza wydatkować na prace związane z remontem 500 tysięcy złotych przekazane przez gminę Kleszczów, oraz 300 tysięcy złotych zabezpieczonych przez powiat. Pozostała część prac zostanie zgodnie z przyjętym wieloletnim planem inwestycyjnym wykonana i sfinansowana w roku 2014.
Długość odcinka do remontu: 2300 metrów.
Na podstawie materiałów ze Starostwa Powiatowego w Bełchatowie