Dzień Pamięci o Holokauście

Holokaust

23 kwietnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piotrkowie Tryb. uczczono Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu. Losy Żydów w okresie II wojny światowej przedstawił Adam Sitarek, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej.

Wykładem pt. „Polacy i Żydzi na Ziemi Łódzkiej w czasie drugiej wojny światowej” rozpoczął obchody Adam Sitarek. Ludność żydowska stanowiła we wrześniu 1939 r. ¼ mieszkańców województwa łódzkiego. Druga wojna światowa oznaczała kres wielowiekowej obecności społeczności żydowskiej na ziemiach polskich. Żydzi zostali poddani brutalnym szykanom i umieszczeni w gettach. To właśnie w Piotr-kowie w 1939 r. zostało utworzone pierwsze w Polsce getto. Zamknięcie Żydów w gettach stanowiło pierwszy etap eksterminacji narodu mojżeszowego. 20 stycznia 1942 r. Niemcy podjęli oficjalnie decyzję o wymordowaniu Żydów, czyli o ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej. Pierwszy obóz zagłady powstał w Chełmnie nad Nerem. Później powstawały kolejne fabryki śmierci, które były miejscem mordu na narodzie żydowskim.
Za jakąkolwiek pomoc Żydom, groziła kara śmierci. Dlatego też postawy Polaków i innych narodów wobec szukających pomocy Żydów były różne, od udzielania im opieki i schronienia, po bierność, lub nawet współpracę z władzami niemieckimi.
Obchody uzupełnił film pt. „Szczęśliwi Żydzi” (reż. Jona-than Rozenbaum) z 2008 r., opowiadający o historii rodziny reżysera. Komunistyczne władze w 1968 r. zmusiły jego ojca do opuszczenia Polski w związku z antysemicką kampanią.
JP